י"ט תשרי, תשפ"ג
14 אוקטובר 2022
327/2022

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 
  • מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% בחודש ספטמבר 2022, בהשוואה לחודש אוגוסט 2022 והגיע לרמת מדד של 107.0 נקודות (הבסיס: ממוצע 100.0 = 2020 נקודות). מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ומדד המחירים לצרכן ללא דיור נותרו ללא שינוי ברמת מדד של 107.1 ו-106.7, בהתאמה. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-0.2% והגיע לרמת מדד של 106.6 נקודות.
  • עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפים הבאים: ירקות ופירות טריים שעלה ב- 3.3%, בריאות ושירותי חינוך שעלו ב- 1.0% כל אחד ודיור וריהוט וציוד לבית שעלו ב-0.6%, כל אחד.
  • ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי תרבות ובידור שירד ב- 1.2%, תחבורה ותקשורת שירד ב- 0.5% ומזון שירד ב- 0.4%.
  • מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-4.3%. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ומדד המחירים לצרכן ללא דיור עלו ב-4.2% כל אחד ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-4.1%.
  • בשנים עשר החודשים האחרונים (ספטמבר 2022 לעומת ספטמבר 2021) מדד המחירים לצרכן עלה ב- 4.6%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-4.8% , מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-4.4% ומדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-4.2%.

מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ומגמה

  • בחודש ספטמבר 2022, מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות עלה ב-0.4%, מדד המחירים לצרכן ללא דיור מנוכה עונתיות ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור מנוכה עונתיות עלו ב-0.2%, כל אחד.
  • על פי נתוני המגמה, לתקופה שבין יוני 2022 - ספטמבר 2022, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל- 4.3%, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור הגיע ל- 3.5% וקצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-3.4%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}