י"ט תשרי, תשפ"ג
14 אוקטובר 2022
324/2022
כתבה עידית אופק, תחום ראש תחום מחירי תשומות
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 
· אין שינוי במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים בספטמבר 2022
· ירידה של 0.2% במדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים בספטמבר 2022
· ירידה של 0.1% במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור בספטמבר 2022
· ירידה של 1.3% במדד מחירי תשומה בחקלאות בספטמבר 2022
· עליה של 1.1% במדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסיה בספטמבר 2022
· עליה של 1.1% במדד מחירי תשומה באוטובוסים בקווים קבועים בספטמבר 2022
· עליה של 0.7% במדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים בספטמבר 2022


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}