י"ט אדר, תש"פ
15 מרץ 2020
077/2020

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.1% בחודש פברואר 2020, בהשוואה לחודש ינואר 2020 והגיע לרמת מדד של 100.3 נקודות (הבסיס: ממוצע 100.0 = 2018 נקודות). מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ומדד המחירים לצרכן ללא דיור ירדו ב-0.2%, כל אחד והגיעו לרמות מדד של 100.1 ו-99.4 נקודות בהתאמה. לעומתם, מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה נותר ללא שינוי ברמת מדד של 100.6 נקודות.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי הלבשה 3.8% ותקשורת 1.1%.

עליית מחירים בולטת נרשמה בסעיף פירות טריים 4.6%.

מתחילת השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.5%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ירד ב-0.7%, מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב-0.6% ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה ירד ב-0.3%.

בשנים עשר החודשים האחרונים (פברואר 2020 לעומת פברואר 2019) עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.1%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלו ב-0.2%, כל אחד; לעומתם מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב-0.6%.

בחודש פברואר 2020 מדד המחירים לצרכן בניכוי עונתיות נותר ללא שינוי; לעומתו מדד המחירים לצרכן ללא דיור בניכוי עונתיות ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור בניכוי עונתיות ירדו ב-0.1%, כל אחד.

על פי נתוני המגמה לתקופה שבין נובמבר 2019 – פברואר 2020, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-0.3%; לעומתו קצב הירידה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור הגיע ל-0.9% וקצב הירידה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-1.2%.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}