י"א כסלו, תשפ"ב
15 נובמבר 2021
387/2021

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 
  • מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.1% בחודש אוקטובר 2021, בהשוואה לחודש ספטמבר 2021 והגיע לרמת מדד של 102.4 נקודות (הבסיס: ממוצע 100.0 = 2020 נקודות). מדד המחירים לצרכן ללא דיור ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלו אף הם ב-0.1% והגיעו לרמות מדד של 102.5 ו-102.2 נקודות, בהתאמה. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-0.2% והגיע לרמת מדד של 102.4 נקודות.
  • עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי הלבשה והנעלה שעלה ב-3.6%, תרבות ובידור שעלה ב-1.1% ומזון שעלה ב-0.9%.
  • ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות טריים שירדו ב-2.5% ותחבורה שירד ב-1.1%.
  • מתחילת השנה עלו מדד המחירים לצרכן, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ומדד המחירים לצרכן ללא דיור ב-2.6%, כל אחד. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-2.4%.
  • בשנים עשר החודשים האחרונים (אוקטובר 2021 לעומת אוקטובר 2020) מדד המחירים לצרכן עלה ב-2.3%. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ומדד המחירים לצרכן ללא דיור עלו ב-2.4%, כל אחד. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-2.1%.

מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ומגמה

  • בחודש אוקטובר 2021, מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ומדד המחירים לצרכן ללא דיור מנוכה עונתיות ירדו ב-0.2%, כל אחד; לעומתם מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור מנוכה עונתיות נותר ללא שינוי.
  • על פי נתוני המגמה, לתקופה שבין יולי 2021 – אוקטובר 2021, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ומדד המחירים לצרכן ללא דיור הגיע ל-1.8%, כל אחד. קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-2.1%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}