ב' שבט, תשפ"א
15 ינואר 2021
019/2021

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.1% בחודש דצמבר 2020, בהשוואה לחודש נובמבר 2020 והגיע לרמת מדד של 100.1 נקודות (הבסיס: ממוצע 100.0 = 2018 נקודות). מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות, ומדד המחירים לצרכן ללא דיור ירדו אף הם ב-0.1% כל אחד והגיעו לרמות מדד של 99.9 ו-99.2 נקודות, בהתאמה. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה ירד ב-0.2% והגיע לרמת מדד של 100.7 נקודות.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות טריים 2.9% ושירותי חינוך 0.9%.

בשנת 2020 ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.7%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ירד ב-0.9%, מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב-0.8% ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה ירד ב-0.2%.

בחודש דצמבר 2020 מדד המחירים לצרכן בניכוי עונתיות ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור בניכוי עונתיות ירדו ב-0.1%, כל אחד; לעומתם מדד המחירים לצרכן ללא דיור בניכוי עונתיות עלה ב-0.1%.

על פי נתוני המגמה לתקופה שבין ספטמבר 2020 – דצמבר 2020, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-0.3%, כל אחד. קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור הגיע ל-0.6%.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}