י"ט אלול, תשפ"ב
15 ספטמבר 2022
301/2022

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 
  • מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3% בחודש אוגוסט 2022, בהשוואה לחודש יולי 2022 והגיע לרמת מדד של 106.8 נקודות (הבסיס: ממוצע 100.0 = 2020 נקודות). מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ירד אף הוא ב-0.3% והגיע לרמת מדד של 107.1 נקודות. מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב-0.7% והגיע לרמת המדד 106.7 נקודות ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-0.2% והגיע לרמת מדד של 106.4 נקודות.
  • ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי תחבורה ותקשורת שירד ב-3.5% והלבשה והנעלה שירד ב- 1.6%. 
  • עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי תחזוקת הדירה שעלה ב- 2.2%, תרבות ובידור שעלה ב- 0.9% ודיור שעלה ב-0.8%.
  • מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-4.1%. מדד המחירים לצרכן ללא דיור ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלו ב-4.2%, כל אחד ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-3.9%.
  • בשנים עשר החודשים האחרונים (אוגוסט 2022 לעומת אוגוסט 2021) מדד המחירים לצרכן עלה ב- 4.6%, מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-4.4%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-4.9% ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-4.5%.

מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ומגמה

  • בחודש אוגוסט 2022, מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ירד ב-0.3%, מדד המחירים לצרכן ללא דיור מנוכה עונתיות ירד ב- 0.6% ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור מנוכה עונתיות ירד ב-0.5%.
  • על פי נתוני המגמה, לתקופה שבין מאי 2022 - אוגוסט 2022, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל- 4.4%, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור הגיע ל- 4.1% וקצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-4.3%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}