כ"א חשון, תשפ"ג
15 נובמבר 2022
365/2022
כתב בועז בן אהרון, תחום מחירים לצרכן
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 
  • מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.6% בחודש אוקטובר 2022, בהשוואה לחודש ספטמבר 2022 והגיע לרמת מדד של 107.6 נקודות (הבסיס: ממוצע 100.0 = 2020 נקודות). מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה אף הוא ב-0.6% והגיע לרמת מדד של 107.3 נקודות. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-0.5% והגיע לרמת מדד של 107.6 נקודות ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-0.7% והגיע לרמת מדד של 107.3 נקודות.
  • עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי : ירקות ופירות טריים שעלו ב-4.1%, הלבשה והנעלה שעלה ב- 4.0%, מזון שעלה ב- 1.0%, דיור ותחבורה שעלו ב-0.6% כל אחד ותחזוקת הדירה שעלה ב-0.4%.
  • ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי : תרבות ובידור שירד ב- 0.9%, ריהוט וציוד לבית שירד ב- 0.5% ובריאות שירד ב- 0.3%.
  • מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-4.9%. מדד המחירים לצרכן ללא דיור ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלו ב-4.8% כל אחד ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב- 4.7%.
  • בשנים עשר החודשים האחרונים (אוקטובר 2022 לעומת אוקטובר 2021) מדד המחירים לצרכן עלה ב- 5.1%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה אף הוא ב-5.1%, מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-5.0% ומדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-4.7%.

מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ומגמה:

  • בחודש אוקטובר 2022, מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות עלה ב-0.4%, מדד המחירים לצרכן ללא דיור מנוכה עונתיות ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור מנוכה עונתיות עלו ב-0.3%, כל אחד.
  • על פי נתוני המגמה, לתקופה שבין יולי 2022 - אוקטובר 2022, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל- 4.3%, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור וקצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיו ל-2.9%, כל אחד.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}