ט"ז תמוז, תשפ"ב
15 יולי 2022
232/2022
כתב בועז בן אהרון, תחום מחירים לצרכן
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 
  • מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% בחודש יוני 2022, בהשוואה לחודש מאי 2022 והגיע לרמת מדד של 105.9 נקודות (הבסיס: ממוצע 100.0 = 2020 נקודות). מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב- 0.3% והגיע לרמת מדד של 106.2 נקודות. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-0.8% והגיע לרמת מדד של 106.2 ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-0.1% והגיע לרמת מדד של 105.1 נקודות.
  • עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי תחבורה שעלה ב-2.4%, דיור שעלה ב- 0.7%, תרבות ובידור שעלה ב- 0.7% ובריאות שעלה ב- 0.6%.
  • ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות שירד ב- 8.5% והלבשה והנעלה שירד ב- 3.4%.
  • מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-3.2%. מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-3.7%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב- 3.3% ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלו ב-2.6%.
  • בשנים עשר החודשים האחרונים (יוני 2022 לעומת יוני 2021) מדד המחירים לצרכן עלה ב- 4.4%, מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-4.5%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-4.7% ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-3.9%.

מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ומגמה

  • בחודש יוני 2022, מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות עלה ב- 0.5%, מדד המחירים לצרכן ללא דיור מנוכה עונתיות עלה ב- 0.4% ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור מנוכה עונתיות עלה ב-0.7%.
  • על פי נתוני המגמה, לתקופה שבין מרץ 2022 - יוני 2022, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל- 5.0% וקצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור וקצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיעו ל-5.3%, כל אחד.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}