י"ח אב, תשפ"ב
15 אוגוסט 2022
269/2022

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 
· עליה של 0.5% במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ביולי 2022
· עליה של 0.1% במדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים ביולי 2022
· עליה של 1.1% במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור ביולי 2022
· עליה של 3.7% במדד מחירי תשומה בחקלאות ביולי 2022
· עליה של 3.1% במדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסיה ביולי 2022
· עליה של 3.0% במדד מחירי תשומה באוטובוסים בקווים קבועים ביולי 2022
· עליה של 2.7% במדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ביולי 2022


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}