י"ח אדר ב' ב, תשס"ח
25 מרץ 2008
056/2008
כתבו סופיה פראן, ליאת רחבי - איטליאנו
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

• בשנת 2030 צפויה אוכלוסיית ישראל למנות בין 9.6 (על פי החלופה הנמוכה)      ל-10.6 מליון נפש (בהתאם לחלופה הגבוהה)1 . זאת לפי תחזית אוכלוסיית ישראל עד שנת 2030. את הפרסום המלא ניתן יהיה לראות בימים הקרובים באתר האינטרנט של הלמ"ס בכתובת: http://www.cbs.gov.il
• התחזית חושבה על בסיס אומדן האוכלוסייה לסוף שנת 2005.
• התחזית מוצגת בשלוש חלופות – גבוהה, בינונית ונמוכה – אשר נבדלות זו מזו בהנחות של מרכיבי גידול האוכלוסייה (פריון, תמותה והגירה).

על פי החלופה הבינונית:
• קצב הגידול השנתי הממוצע בשנים 2030-2006 יהיה 1.4%. לשם השוואה בשנים 2001-2005 היה קצב הגידול הממוצע 1.9%. אוכלוסיית היהודים צפויה  לגדול בקצב של 1.2%.
• 93% מהגידול של אוכלוסיית ישראל נובע מריבוי טבעי2  (93%). ו- 7% מסך כל הגידול  בתקופת התחזית הוא תוצאה של מאזן הגירה בינלאומית.
• אוכלוסיית היהודים צפויה למנות בשנת 2030 כ- 7.2 מיליון נפש (72% מכלל האוכלוסייה), לעומת 5.3 מיליון בסוף שנת 2005 (76%).
• האוכלוסייה הערבית צפויה למנות 2.4 מיליון נפש בסוף שנת 2030 (כ- 24%), לעומת כ- 1.4 מיליון בשנת 2005 (כ- 20%).

 


 [1] התחזיות מוצגות לפי שלוש חלופות: גבוהה בינונית ונמוכה,בהתאם לגידול הצפוי בכל אחת מהן  לפי   הנחות של פריון, תמותה ומאזן הגירה.
[2] ריבוי טבעי שווה לידות פחות פטירות{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}