י"ד שבט, תשע"ו
24 ינואר 2016
018/2016
כתבו יגאל אייזנמן (תחום הסקר החברתי), נורית דוברין (תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
​שביעות רצון משטחים ירוקים, מגנים ציבוריים ומפארקים באזור המגורים

 • 56% מבני 20 ומעלה מרוצים מכמות השטחים הירוקים, הגנים הציבוריים או הפארקים באזור מגוריהם.
 • במחוז תל אביב ובמחוז המרכז, שיעור המרוצים הוא הגבוה ביותר: 71% ו-65%, בהתאמה. במחוז הצפון ובמחוז ירושלים שיעור המרוצים הוא פחות ממחצית. במחוז ירושלים 30% בלבד מרוצים מכמות השטחים הירוקים, הגנים הציבוריים או הפארקים באזור מגוריהם (42% מהיהודים במחוז).
  ביקורים[1] בפארקים עירוניים
 • 70% ביקרו בפארקים עירוניים בשנה האחרונה.
 • צעירים מבקרים יותר בפארקים, כ-80% מבני 44-25, לעומת 41% בלבד מבני 75 ומעלה.
 • יהודים מבקרים בפארקים עירוניים יותר מאשר ערבים, 73% לעומת 56%, בהתאמה.

ביקורים ביערות, בשמורות טבע ובגנים לאומיים


 • מרבית הישראלים (71%) מבקרים במהלך השנה ביערות, בשמורות טבע ובגנים לאומיים, 73% מהיהודים ו-60% מהערבים.
 • בגיל 44-30 יותר מ-80% יוצאים לבקר ביערות ובשמורות, בגיל 74-65 - 55% מבקרים, ובגיל 75 ומעלה רק שליש (33%) מבקרים.

ביקורים בחוף הים


 • 73% ביקרו בשנה האחרונה בחופים, 76% מהגברים ו-71% מהנשים, 76% מהיהודים ו-62% מהערבים.
 • בקרב היהודים:
  • יותר מ-80% מהחילונים מבקרים בחוף הים, כ-40% ביקרו יותר מ-10 פעמים בשנה האחרונה.
  • בקרב הדתיים, 76% ביקרו בחוף הים, 24% לא ביקרו כלל.
  • בקרב החרדים, כ-40% לא ביקרו כלל בחוף הים.
 • במחוזות תל אביב וחיפה שיעור המבקרים הגבוה ביותר, 79% ו-78%, ובמחוזות הצפון וירושלים השיעור הנמוך ביותר, 67% ו-64%.
 • בכל המחוזות, שיעור הערבים המבקרים בחופים נמוך יותר משיעור היהודים.

שימור שטחים פתוחים


מרבית הציבור סבור שהתועלת העיקרית בשימור שטחים פתוחים כגון יערות ושמורות טבע, היא ריאות ירוקות ואיכות האוויר (38%) וטיולים ונופש (28%), 14% נוספים סבורים שהתועלת העיקרית היא קיום צמחים ובעלי​ חיים. 10% מציינים את הנוף היפה כתועלת העיקרית של השטחים הפתוחים.[1​] הביקורים מתייחסים ל-12 החודשים שקדמו לריאיון.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}