כ"ג חשון, תשע"ח
12 נובמבר 2017
328/2017

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

נתוני הכנסות והוצאות לכלל משקי הבית בשנת 2016

 • ההכנסה הכספית הממוצעת ברוטו לחודש למשק בית, מכל מקורות ההכנסה (עבודה, הון, קצבאות ותמיכות) הגיעה בשנת 2016 ל-19,118 ש"ח - עלייה ראלית של 3.0% לעומת השנה הקודמת.
 • ההוצאה הכוללת לתצרוכת, הכוללת את אומדן ההוצאה על שירותי דיור,[1] הסתכמה ב-15,805 ש"ח לחודש - עלייה ראלית של 3.1% לעומת השנה הקודמת.
 • בהשוואה בין ממוצע ההכנסות וההוצאות, ההכנסה הכספית נטו לחודש למשק בית היא 15,751 ש"ח וההוצאה הכספית היא 12,792 ש"ח לחודש.
 • 78.4% מהכנסות משקי הבית מקורן בעבודה, 11.3% בקצבאות ותמיכות והיתר בהון, פנסיות וקופות גמל.

נתוני הוצאות, הכנסות וחלוקת הכנסות לפי עשירונים

 • ההוצאה הכספית של משקי הבית בשלושת העשירונים התחתונים גבוהה מההכנסה נטו שלהם.
 • מדד ג'יני למדידת אי-שוויון[2] בחלוקת הכנסות בין משקי הבית לפי הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית, ירד בשנת 2016 ועמד על 0.359 נקודות.
 • הפערים בין העשירון העליון לתחתון בהכנסות הכספיות נטו גבוהים הרבה יותר מהפערים בהוצאות הכספיות (העשירון העליון מכניס פי 7.3 מהעשירון התחתון ומוציא פי 2.4 מהעשירון התחתון).
 • ההכנסה הכספית נטו של שני העשירונים העליונים מהווה 37.8% מסך הכנסות משקי הבית, בהשוואה ל-6.7% בשני העשירונים התחתונים ול-55.5% בעשירוני הביניים (עשירונים 3 עד 8).
 • מספר המפרנסים הממוצע למשק בית - 1.5, בחמישון התחתון - 0.9 ובחמישון העליון - 1.7.
 • יותר מרבע מסך ההוצאה של החמישון התחתון (26.7%) הייתה על מזון והלבשה והנעלה, בהשוואה לפחות מחמישית (16.7%) בחמישון העליון.

הכנסות והוצאות חודשיות לפי מעמד בעבודה של ראש משק הבית

 • במשק בית שבראשו שכיר, ההוצאה הכספית היא 13,698 ש"ח לחודש וההכנסה הכספית נטו - 17,592 ש"ח לחודש.
 • במשק בית שבראשו עצמאי, ההוצאה הכספית היא 16,764 ש"ח לחודש וההכנסה הכספית נטו - 18,386 ש"ח לחודש.
 • במשק בית שבראשו אדם שאינו עובד, ההוצאה הכספית היא 7,470 ש"ח לחודש וההכנסה הכספית נטו - 7,849 ש"ח לחודש.

בעלות על מוצרים בני קיימה

 • ל-97.1% ממשקי הבית בישראל יש לפחות טלפון נייד אחד.
 • ל-78.1% ממשקי הבית יש מחשב, ל-40.7% יש מחשב לוח (טאבלט) ו-75.4% מחוברים לאינטרנט.
 • ל-83.5% ממשקי הבית יש דוד שמש.
 • ל-40.9% ממשקי הבית יש מדיח כלים בביתם. ל-72.8% ממשקי הבית  בעשירון העליון יש מדיח כלים, בהשוואה ל-10.5% ממשקי הבית בעשירון התחתון.


[1] שירותי דיור בבעלות - אמידת ערך השירותים החודשי המתקבל מבעלות של משק הבית על דירה. דירות נחשבות כמוצר הוני העומד לרשות משק הבית, ולכן נקבע אומדן של שירותי דיור בבעלות משק הבית על סמך שכר דירה חלופי לפי דירות שוות גודל באותם יישובים.
[2] מדד ג'יני - מדד מקובל למדידת אי-שוויון בחלוקת ההכנסות בין משקי הבית. ערכי המדד נעים בין 0 לציון שוויון מלא, לבין 1 לציון אי-שוויון מלא.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}