י"ז טבת, תשע"ט
25 דצמבר 2018
387/2018

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 

בקרב בני 20 ומעלה

  • 17% ישנים עד 5 שעות ביממה; 29% ישנים 6 שעות; 29% ישנים 7 שעות; 25% ישנים 8 שעות ויותר.

 

  • 26% מתקשים בקביעות להירדם או לישון במשך לילה שלם, 15% מתקשים בכל לילה או כמעט בכל לילה.

 

  • אחוז המתקשים להירדם או לישון בקביעות עולה עם הגיל: מ-10% בגיל 44-25 עד ל-36% בגיל 75 ומעלה.

 

  • אחוזי המתקשים להירדם או לישון במשך לילה שלם לא השתנו משמעותית, בהשוואה לשנת 2010.

 

  • 12% דיווחו על דאגות המפריעות להם לישון לעיתים קרובות בשנה האחרונה, 10% מהגברים ו-15% מהנשים.

 

  • 54% חשים עייפות כלשהי במשך היום; 14% חשים עייפות רבה, 21% מבני 75 ומעלה.

 

  • 28% חשים שהעייפות פוגעת בתפקודם; 6% חשים שהעייפות פוגעת מאוד בתפקודם.

 

  • 7% נוטלים תרופות שינה במרשם רופא, 6% מהגברים ו-8% מהנשים, 30% מבני 75 ומעלה. 

 

  • 4% נוטלים תרופות שינה בכל לילה או כמעט בכל לילה, 23% מבני 75 ומעלה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}