י"ט אדר, תשע"ח
06 מרץ 2018
062/2018


 
 • בסוף שנת 2016 חיו בישראל 3,160,900 נשים בנות 15 ומעלה. חלקן של הנשים בנות 65 ומעלה מכלל אוכלוסיית הנשים היה 12.5%, בהשוואה ל-10.1% בקרב הגברים.
 • אחוז הרווקות בנות 49-45  עמד על 9.7% בקרב כלל האוכלוסייה, לשם השוואה לפני עשור, ב-2005, עמד הנתון על 6.4%.
 • 53,579 נשים נישאו בשנת 2015. הגיל הממוצע של הנשים שנישאו לראשונה עמד על 25.2 בהשוואה ל-24.6 שנים בשנת 2005.
 • גילן הממוצע של נשים שילדו את ילדן הראשון עלה בעשור האחרון, מ-26.8 בשנת 2006 ל-27.6 בשנת 2016.
 • 5.2% מכלל התינוקות שנולדו לנשים יהודיות בשנת 2016 היו לנשים רווקות, פי 2 מחלקם לפני כ-20 שנה. נשים רווקות נוטות ללדת לאחר גיל 30, ובמיוחד בגילים 39-35.
 • כ-9% מן הנשים בגיל 15 ומעלה גרו לבד. אחוז הנשים בגיל 65 ומעלה, הגרות בגפן, גדול כמעט פי 3 בהשוואה לאחוז זה בקרב הגברים (כ-31% בהשוואה לכ-12%, בהתאמה) בדומה לשנים הקודמות.
 • 24% מהנשים מרגישות לחוצות תמיד או לעתים קרובות. ל-18% מהנשים דאגות מפריעות לישון לעתים קרובות.
 • 61% מהמועסקות מעריכות שיש להן סיכוי גדול או סיכוי גדול מאוד למצוא עבודה במקרה שיאבדו את מקום עבודתן (58% מהגברים).
 • 56% מהנשים מרוצות מהכנסתן מעבודה  (62% מהגברים).
 • בשנת 2017 היו בישראל 122.4 אלף נשים שעבדו כעצמאיות. מספר זה מהווה 6.8% מכלל הנשים המועסקות. כאשר בקרב האימהות אחוז העובדות כעצמאיות מכלל האימהות המועסקות עומד על 10.2%.
 • ההכנסה החודשית הממוצעת של אישה שכירה הייתה 7,633 ש"ח ושל גבר שכיר הייתה 11,664 ש"ח.
 • ב-26 השנים האחרונות הצטמצמו פערי ההכנסות בין גברים ונשים שכירים באופן איטי ב-8 נקודות האחוז. בשנת 2016 פער ההכנסה בין המינים גדל מעט.
 • ההכנסה החודשית הממוצעת של אישה עצמאית הייתה 7,675 ש"ח ושל גבר עצמאי הייתה 13,272 ש"ח.
 • בשנת תשע"ז (2016/17) למדו 312.7 אלף סטודנטים בישראל,[1] מתוכם 183.9 אלף נשים (58.8%). לשם השוואה, בשנת תש"ל (1969/70) הנשים היו פחות ממחצית הסטודנטים (43.3%).
 • בשנת 2016 היו רשומות במחלקות לשירותים חברתיים כ-716.5 אלף נשים, המהוות כ-54.3% מכלל הרשומים. אחוז זה גבוה יותר מאחוז הנשים באוכלוסייה הכללית (50.4%).
 • בקרב העולים הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים 63% מהנשים רשומות לעומת 37% מהגברים.
 • נשים נפגעו כהולכות רגל וכנוסעות בכלי רכב בתאונות דרכים עם נפגעים יותר מגברים: בשנת 2017, כ-56% מהולכי הרגל שנפגעו וכ-54% מהנוסעים בכלי רכב שנפגעו היו נשים. יחד עם זאת, הן נפגעו פחות מגברים כנהגות אופנוע (5%), כרוכבות אופניים (12%) וכנהגות כלי רכב (36%).


[1]  כולל סטודנטים שלמדו באוניברסיטה הפתוחה. לאוניברסיטה הפתוחה מאפיינים המייחדים אותה מיתר המוסדות להשכלה גבוהה. דבר זה בא לידי ביטוי בקבלה פתוחה ללימודי תואר ראשון (ללא דרישות מוקדמות) ובגמישות בבחירת מסלול הלימודים האישי ומשך זמן הלימודים. כל עוד לא נכתב אחרת, הנתונים והתרשים אינם כוללים את הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה וכוללים לימודי תעודה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}