כ"ח שבט, תשע"ט
03 פברואר 2019
035/2019
כתב יגאל אייזנמן, תחום הסקר החברתי


 

בקרב בני 20 ומעלה

יותר ממחצית מהאוכלוסייה (53%) מבוטחת בשירותי בריאות כללית, רבע (25%) במכבי שירותי בריאות.  יתר האוכלוסייה מבוטחת בקופת חולים מאוחדת ובלאומית שירותי בריאות.

ל-77% יש ביטוח משלים של קופת חולים: 86% מהיהודים לעומת 38% מהערבים.

ל-35% יש ביטוח רפואי פרטי שלא במסגרת קופת חולים: 40% מהיהודים לעומת 12% מהערבים.

ל-32% יש גם ביטוח משלים של קופת חולים וגם ביטוח רפואי פרטי: 38% מהיהודים לעומת 8% מהערבים.

ל-79% מהמעריכים שבריאותם טובה יש ביטוח משלים של קופת חולים ול-38% יש ביטוח רפואי פרטי.

ל-25% יש ביטוח לניתוחים פרטיים: 31% מהיהודים לעומת 5% מהערבים.

ל-25% יש ביטוח להתייעצות עם רופאים: 42% מבעלי הכנסה גבוהה, לעומת 6% בקרב בעלי הכנסה נמוכה.

ל-22% יש ביטוח לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות: 29% מבני 64-45, לעומת 16% מבני 65 ומעלה.

ל-20% יש ביטוח להשתלות ולטיפולים בחו"ל: 30% מהחילונים לעומת 11% מהחרדים. 

ל-19% יש ביטוח סיעוד פרטי: 32% מבעלי הכנסה גבוהה, לעומת 4% בקרב בעלי הכנסה נמוכה.

ל-11% יש ביטוח לרפואת שיניים: 17% מבעלי השכלה אקדמית, לעומת 9% בקרב חסרי תעודת בגרות.

ל 6% יש ביטוח לשירותי רפואת חירום: 10% בקרב בני 75 ומעלה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}