י"ב כסלו, תש"פ
10 דצמבר 2019
378/2019
כתבה נרדית שטיין-קאפח, תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

חשבון בנק

ל-2.5% ממשקי הבית, אין חשבון בנק (69.4 אלף משקי בית שבהם 242.4 אלף נפשות). בקרב משקי הבית הערבים ל-13% אין חשבון בנק לעומת פחות מ-1% בקרב משקי הבית היהודיים.

42% ממשקי הבית שבבעלותם חשבון בנק, היו במצב של משיכת יתר ("אוברדרפט") בחשבונם לפחות חודש אחד במהלך השנה האחרונה (1.1 מיליון משקי בית, שבהם 4 מיליון נפשות). 22% דיווחו שזהו מצבם בדרך כלל ושהיו במצב של משיכת יתר 10 חודשים או יותר בשנה האחרונה.

26% ממשקי הבית שהיו במשיכת יתר קיבלו לפחות פנייה אחת מהבנק בשל חריגות ממסגרת האשראי בשנה האחרונה (295 אלף משקי בית שבהם 1.1 מיליון נפשות).

ל-5% ממשקי הבית שהיו במשיכת יתר נחסם החשבון לפחות פעם אחת במהלך השנה האחרונה (60 אלף משקי בית שבהם 243.5 אלף נפשות).

51% ממשקי הבית הערביים דיווחו שלאף אחד מבני משק הבית אין כרטיס אשראי, לעומת 11% ממשקי הבית היהודיים.

משכנתא

27% ממשקי הבית דיווחו שיש להם משכנתא (740 אלף משקי בית שבהם 2.96 מיליון נפשות).

ל-31% ממשקי הבית היהודיים יש משכנתא לעומת 4% ממשקי הבית הערביים.

כמעט מחצית (44%) מהמשפחות שיש להן ילדים וגיל הילד הצעיר קטן מ-18 הם בעלי משכנתא, וכך גם שליש (27%) מהמשפחות עם הורה יחיד.

חסכונות

66% ממשקי הבית דיווחו שלפחות לאחד מבני משק הבית יש חיסכון בקרן פנסיה (1.78 מיליון משקי בית), ומחצית ממשקי הבית (51%) דיווחו שלפחות לאחד מבני משק הבית יש חיסכון בקופת גמל.

ל-87% ממשקי הבית בחמישון העליון לפי הכנסה לנפש סטנדרטית יש חיסכון בקרנות פנסיה, פי 2.6 ממשקי בית בחמישון התחתון (34%).

28% ממשקי הבית דיווחו שיש להם תוכנית חיסכון; ל-38% ממשקי הבית בחמישון העליון יש תוכנית חיסכון, פי 2.9 ממשקי הבית בחמישון התחתון (13%).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}