י"ט כסלו, תש"פ
17 דצמבר 2019
392/2019

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

תיקון (19/12/2019): תרשים 3, עמ' 4-3.

דירות

נכון ליולי 2019 היו בישראל כ-2.679 מיליון דירות/יחידות דיור למגורים (להלן דירות).

כ-2.448 מיליון דירות היו בעיריות ובמועצות מקומיות ו-231,300 דירות - במועצות אזוריות.

בשנים 2019-2012 חל גידול של כ-14% במספר הדירות בעיריות ובמועצות מקומיות, תוספת של כ-302,700 דירות למגורים.

בשנת 2019, האחוז הגדול ביותר של הדירות היה במחוז המרכז (רבע מכלל הדירות) ובמחוז תל אביב (21% מהדירות), ואילו האחוז הנמוך ביותר היה  באזור יהודה והשומרון (3% מהדירות).

המספר הגבוה ביותר של דירות היה בירושלים – 228,948, גידול של כ-4,400 דירות לעומת 2018 ואחריה תל אביב-יפו שבה היו 209,272 דירות, גידול של כ-3,100 דירות.

גידול משמעותי במספר הדירות לעומת 2018 נרשם בארבעה יישובים: חריש (תוספת של 50%),  כפר יונה (17%), קריית יערים (14%) ונתיבות (13%).

ביישובים אור יהודה, מגדל העמק וקריית שמונה לא נרשם גידול במספר הדירות למגורים בשנים  2019-2018.

מבנים

בשנת 2019, אחוז המבנים מרובי דירות (51+) בערים הגדולות המונות יותר מ-100 אלף תושבים עמד על 1.7% מכלל המבנים. היישובים שבהם אחוז המבנים גבוה מהאחוז הארצי הם: אשדוד (4.9%), בת ים (3.9%), נתניה (2.9%), חולון (2.1%) ותל אביב-יפו (2.1%). לעומת זאת, בבני ברק, בית שמש וכפר סבא, יש מעט מבנים מרובי דירות למגורים.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}