ז' סיון, תשע"ט
10 יוני 2019
167/2019

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

הוצאה פרטית לתלמיד ב-2017

  • ההוצאה הפרטית לתלמיד במשקי הבית עמדה על 562 ש"ח בממוצע בחודש. 77% מהסכום הוצא באופן ישיר עבור התלמיד, ו-23% מהסכום - כחלק מסך ההוצאה של משק הבית עבור שירותי חינוך.
  • ההוצאה הפרטית לתלמיד הממוצעת בחודש של משק בית בחמישון ההכנסה העליון הייתה גדולה פי 4 מזה של משק בית בחמישון ההכנסה התחתון - 1,119 ש"ח, ו-277 ש"ח, בהתאמה.
  • ההוצאה הפרטית לתלמיד הממוצעת בחודש עמדה על 561 ש"ח בדרג החינוך היסודי, 596 ש"ח בחטיבת הביניים, ו-527 ש"ח בתיכון.
  • ההוצאה הפרטית לתלמיד הממוצעת בחודש עבור תלמידים יהודים, עמדה על 749 ש"ח בפיקוח הממלכתי, 625 ש"ח בפיקוח הממלכתי-דתי ו-430 ש"ח בפיקוח החרדי, לעומת 296 ש"ח עבור תלמידים ערבים.

מאפיינים חברתיים-כלכליים של משקי בית עם תלמידים

  • כשליש מהתלמידים (33.3%) השתייכו למשקי בית מהחמישון התחתון.
  • כ-88% מהתלמידים הערבים השתייכו למשקי בית משני החמישונים התחתונים.
  • חלקם של התלמידים החרדים בחמישון התחתון היה גבוה מחלקם בסך כל התלמידים - 57.7% ו-15.6%, בהתאמה.
  • חלקם של התלמידים החרדים המתגוררים ביישובים חלשים (דורגו ברמה חברתית-כלכלית נמוכה), גבוה מחלקם בסך התלמידים - 44.2% ו-15.6%, בהתאמה.
  • חלקם של התלמידים הערבים המתגוררים ביישובים חלשים (דורגו ברמה חברתית-כלכלית נמוכה), גבוה מחלקם בסך התלמידים - 66.7% ו-25.6%, בהתאמה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}