י"א כסלו, תש"פ
09 דצמבר 2019
375/2019
כתבו יוסף צ'אנה*, לירון סיון-שרמן*, הודיה כהן שבתי**
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש לשכיר מעבודה שכירה היא 10,584 ש"ח, עלייה ריאלית של 4.0% לעומת 2017 ההכנסה החציונית לשכיר היא 7,988 ש"ח לחודש, עלייה ריאלית של 6.3% לעומת 2017.

מספר שעות העבודה הממוצע לשבוע הוא 40.9, וההכנסה ברוטו הממוצעת לשעת עבודה – 61.7 ש"ח.

התפלגות ההכנסות של שכירים לפי מין

51.6% מהשכירים הם גברים ו-48.4% הן נשים.

ההכנסה הממוצעת ברוטו לגבר שכיר היא 12,498 ש"ח לחודש ו-66.3 ש"ח לשעה.

ההכנסה הממוצעת ברוטו לאישה שכירה היא 8,546 ש"ח לחודש ו-55.7 ש"ח לשעה.

ההכנסה החציונית ברוטו לחודש לגבר שכיר היא 9,207 ש"ח ולאישה שכירה - 6,672 ש"ח.

ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש של אישה שכירה מהווה 68.4% מהכנסת גבר, וההכנסה החציונית לחודש היא 72.5% מההכנסה החציונית של גבר.

הכנסה הממוצעת ברוטו לשעה לאישה היא 84.0% מהכנסת הגבר.

התפלגות ההכנסות של שכירים לפי קבוצת אוכלוסייה

ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש מעבודה שכירה באוכלוסייה היהודית היא 11,191 ש"ח, והחציונית - 8,416 ש"ח.

ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש מעבודה שכירה באוכלוסייה הערבית היא 7,338 ש"ח, והחציונית - 6,512 ש"ח.

התפלגות ההכנסות של שכירים לפי ענף כלכלי, משלח יד, שנות לימוד ומין

ההכנסה הממוצעת הגבוהה ביותר מבין ענפי הכלכלה היא בענף "מידע ותקשורת" – 19,499 ש"ח לחודש.

ההכנסה הממוצעת הגבוהה ביותר מבין משלחי היד היא בקרב "מנהלים" (19,326 ש"ח לחודש). במשלח יד זה גם שעות העבודה השבועיות הן הרבות ביותר – 47.2 שעות בממוצע לשבוע.

ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש למנהל שכיר העובד 49.1 שעות עבודה בשבוע, היא 21,130 ש"ח. לעומת זאת, ההכנסה למנהלת שכירה העובדת 43.6 שעות עבודה בחודש היא 16,028 ש"ח לחודש - פער של 31.8%.

ככל שעולה רמת ההשכלה של השכיר כך גדלה הכנסתו. ההכנסה הממוצעת ברוטו לשעה של שכיר בעל השכלה של 16 שנות לימוד ומעלה היא 89.9 ש"ח, לעומת הכנסה של 34.6 ש"ח ברוטו לשעה של שכיר שלמד פחות מ-9 שנים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}