כ"ט טבת, תשע"ט
06 ינואר 2019
001/2019
כתבו ליאור ישעיהו, אורנה סטמקר-כהן (תחום חקלאות,סביבה ואנרגיה)


 

אספקת אנרגיה ראשונית

 הסתכמה בשנת 2017 ב-22,909 אלפי שעט"ן (שווה ערך לטון  נפט) - ירידה של 0.7% לעומת שנת 2016 (23,065 אלפי שעט"ן).

יחס האנרגיה (היחס בין אספקת אנרגיה ראשונית ובין התוצר המקומי הגולמי) ירד בשנת 2017 בשיעור של 4.0% בהמשך לירידה בשיעור של 2.4% בשנת 2016.

צריכה סופית של אנרגיה

הצריכה הסופית של אנרגיה במשק עמדה על 15,424 אלפי שעט"ן - עלייה של 2.0% לעומת 2016 (15,116 אלפי שעט"ן):

צריכת סך כל מוצרי הנפט הסתכמה ב- 8,941 אלפי שעט"ן - עלייה של 2.7% לעומת 2016.

צריכת חשמל הסתכמה ב-4,915 אלפי שעט"ן - עלייה של 1.1% לעומת 2016.

התמרת אנרגיה - ייצור חשמל ותוצרי זיקוק נפט

סך ייצור החשמל בשנת 2017 עלה ב-0.6% לעומת שנת 2016 ועמד על 67,675 מיליוני קוט"ש. ייצור החשמל ע"י יצרניות פרטיות היווה 27.9% מסך הייצור לעומת 27.6% בשנת 2016.

בשנת 2017, תמהיל הדלקים לייצור חשמל היה כלהלן: 58.6% גז טבעי, 39.3% פחם ו-1.8% דלקים פוסיליים אחרים. בין השנים 2016 ו- 2017 צריכת הפחם לייצור חשמל ירדה ב- 8.8%, ובמקביל עלתה צריכת הגז הטבעי לייצור חשמל ב-7.0%.

בשנת 2017, זיקוק מוצרי הנפט הסתכם ב-13,464 אלפי שעט"ן – ירידה בשיעור 2.6% לעומת השנה הקודמת.

יבוא ויצוא של מוצרי נפט

יבוא מוצרי נפט, הסתכם בשנת 2017 ב-2,117 אלפי שעט"ן, עלייה בשיעור של 7.2% לעומת 2016 (1,975 אלפי שעט"ן).

יצוא כלל מוצרי הנפט בשנת 2017, עלה בשיעור 1.5%  לעומת השנה הקודמת והסתכם ב 5,817 אלפי שעט"ן. זאת בעיקר בעקבות עלייה בשיעור של כ- 3.6% בייצוא הסולר והמזוט.

אנרגיה מתחדשת

בשנת 2017 סך הפקת האנרגיה מאנרגיות מתחדשות עמדה על 585.5 אלפי שעט"ן (2.6% מכלל אספקת האנרגיה הראשונית), מתוכם 360.7 אלפי שעט"ן מחימום מים בדודי שמש ביתיים, 158.2 אלפי שעט"ן מאנרגיה לייצור חשמל באמצעות שמש, רוח, מים וביו-גז ו-66.6 אלפי שעט"ן משריפת פסולת.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}