כ' כסלו, תש"פ
18 דצמבר 2019
394/2019

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
בשנת 2018 נרשמו 17,869 פניות של נשים לוועדות להפסקת היריון. 99.2% מהן אושרו על ידי הוועדות. שיעור הפניות לוועדות להפסקת היריון ב-2018 היה 8.6 ל-1,000 נשים (בגילים 49-15). בשנת 2017 פנו 17,924 נשים והשיעור היה 8.8. שיעור הפניות נמצא במגמת ירידה משנת 1988 (18.6).
בשנת 2018
שיעורי הפניות לוועדות להפסקת היריון של הנשים המוסלמיות (6.5 ל-1,000 נשים) והדרוזיות (5.4) נמוכים מאלו של היהודיות ושל הנוצריות הערביות (9.2). השיעורים של הנוצריות האחרות (שאינן ערביות) והנשים ללא סיווג דת הם הגבוהים ביותר (12.3 ו-10.0, בהתאמה).
ב-8.8 מתוך כל 100 הריונות ידועים הייתה פנייה לוועדה להפסקת היריון. יחס זה2 נמצא במגמת ירידה מתמדת משנת 1988 (15.2).
 8.4%מהפניות הן של נערות עד גיל 19.
48.8% מהפניות הן של נשים נשואות, 40.9% - של רווקות, %9.7 - של גרושות ו-0.4% - של אלמנות.
85.5% מהפניות היו בשליש הראשון של ההיריון (עד סוף השבוע ה-12). 1.8% היו מהשבוע ה-24.
סעיף החוק השכיח לאישור הפסקות היריון הוא היריון מחוץ לנישואין (50.9% מהפניות).
19.0% מהפניות נתמכות בסעיף "סיכון למום גופני או נפשי בעובר".
29.6% מהפניות לוועדות להפסקת היריון היו של נשים שפנו בעבר לוועדה לשם הפסקת היריון.
בהשוואה למדינות אחרות בעולם, יחס הפניות לוועדות להפסקת היריון ל-100 לידות חי נמוך בישראל (9.9), ומשקף את הפריון הגבוה יחסית בישראל. לשם השוואה, הממוצע במדינות אירופה החברות ב-OECD עמד על 18.3 ב-2017.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}