כ"ה שבט, תשע"ט
31 ינואר 2019
032/2019
כתבה ריקי אזולאי מוכתר, תחום תחבורה ותקשורת
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 

נתונים ארעיים של תאונות דרכים עם נפגעים שאירעו בשנת 2018 ודווחו למשטרה, לעומת שנת 2017

316 הרוגים - ירידה של כ-13%

287 תאונות קטלניות - ירידה של כ-11%

1,710 תאונות קשות - ירידה של כ-12%

1,962 פצועים קשה - ירידה של כ-12%

סך כל התאונות עם נפגעים ירד בכ-9%

סך כל הנפגעים ירד בכ-9%{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}