ט"ז טבת, תשפ"א
31 דצמבר 2020
438/2020
כתב ליאור עובדיה, תחום אומדני אוכלוסיה


 

על פי אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ב-31 בדצמבר 2020 אוכלוסיית ישראל נאמדת בכ-9.291 מיליון תושבים.

6.870 מיליון הם יהודים (73.9% מכלל האוכלוסייה), 1.956 מיליון - ערבים (21.1%) ו-465 אלף - אחרים (5.0%).

במהלך שנת 2020 גדלה אוכלוסיית ישראל ב-1.7%. 84% מהגידול נבע מריבוי טבעי, ו-16% - ממאזן ההגירה הבין-לאומית.

במהלך השנה נולדו כ-176 אלף תינוקות (73.8% לאימהות יהודיות, 23.4% לערביות ו-2.8% לאחרות).

כ-20 אלף עולים חדשים הגיעו לישראל במהלך שנת 2020.

במהלך שנת 2020 נוספו לאוכלוסיית ישראל כ-151 אלף נפש, אחוז גידול של 1.7%. רוב הגידול (84%) של אוכלוסיית ישראל נבע מריבוי טבעי,3 והשאר (16%) - ממאזן ההגירה הבין-לאומית.4 במהלך השנה נוספו לאוכלוסייה כ-176 אלף תינוקות, כ-20 אלף עולים (לעומת כ-34 אלף עולים אשתקד) וכ-11 אלף מהגרים אחרים (אזרחים עולים ואנשים שהיגרו במסגרת חוק הכניסה). מהאוכלוסייה נגרעו כ-50 אלף נפטרים וכ-6 אלף ישראלים אשר שהו בחו"ל יותר משנה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}