ח' טבת, תשפ"א
23 דצמבר 2020
419/2020


 

ערב חג המולד 2020 חיים בישראל כ-180 אלף נוצרים שהם כ-2% מאוכלוסיית המדינה.

בשנת 2019 גדלה האוכלוסייה הנוצרית ב-1.6%.

77.1% מהנוצרים בישראל הם נוצרים ערבים, 7.1% מסך אוכלוסיית הערבים בישראל.

רוב הנוצרים הערבים מתגוררים במחוזות הצפון וחיפה (70.4% ו-13.4%, בהתאמה).

41.0% מהנוצרים שאינם ערבים מתגוררים במחוז תל אביב ובמחוז המרכז, לעומת 33.8%  במחוז הצפון ובמחוז חיפה.

היישובים עם האוכלוסייה הנוצרית הערבית הגדולה ביותר הם: נצרת (21.7 אלף), חיפה (16.3 אלף), ירושלים (12.9 אלף) ושפרעם (10.4 אלף), נכון לסוף 2019.

785 זוגות נוצרים נישאו בישראל בשנת 2018. הגיל הממוצע בנישואין ראשונים של החתנים הנוצרים היה 29.9 שנים, ושל הכלות הנוצריות – 26.3.

ב-2019 נולדו 2,409 יילודים לנשים נוצריות, מהם כ-74% לנשים נוצריות-ערביות (1,785 יילודים).

מספר הילדים הממוצע עד גיל 17, במשפחות הנוצריות עם ילדים עד גיל זה הוא 1.87, מתוכן במשפחות הנוצריות-ערביות – 1.97. נתונים אלה נמוכים בהשוואה למשפחות היהודיות (2.41) ולמשפחות המוסלמיות (2.69).

בשנת הלימודים תש"ף (2019/20) למדו בחינוך היסודי והעל-יסודי 26,858 תלמידים נוצרים שהם 1.5% מכלל התלמידים.

אחוז התלמידים הגבוה ביותר שקיבלו תעודת בגרות העומדת בדרישות הסף של האוניברסיטאות (והיו מועמדים פוטנציאליים להמשך לימודים במוסדות להשכלה גבוהה) היה בקרב הנוצרים הערבים - 71.2%. אחוז זה היה דומה לאחוז בקרב תלמידי החינוך העברי (71.4%), וגבוה מהאחוז בקרב הדרוזים (64.5%) והמוסלמים (45.1%).

בשנת הלימודים תשע"ח (2017/18) למדו במכינות הקדם-אקדמיות 217 תלמידים נוצרים.

51.6% מהנוצרים הערבים המשיכו ללימודי תואר ראשון בתוך 8 שנים מסיום התיכון, לעומת 33.7% בלבד מתוך כלל מסיימי התיכון בחינוך הערבי.

חלקן היחסי של הנשים בקרב הסטודנטים הנוצרים היה גבוה מזה של הנשים בקרב כלל הסטודנטים, בכל התארים ובייחוד בתארים המתקדמים: בתואר שלישי - 64.3% לעומת 53.7%, בהתאמה, ובתואר השני - 70.7% ו-62.9%, בהתאמה.

מתוך כלל הסטודנטים לתואר ראשון, הייצוג הגבוה ביותר של הסטודנטים הנוצרים היה במקצועות: מערכות מידע ניהוליות (11.2%), מוזיקולוגיה (11.0%) והנדסת מזון וביוטכנולוגיה (10.4%).

בהשוואה לסטודנטים הערבים-מוסלמים, אחוז הסטודנטים הנוצרים ערבים שלמדו חינוך והכשרה להוראה היה נמוך יותר, ואחוז אלה שלמדו רפואה, הנדסה ואדריכלות וכן משפטים היה גבוה יותר.

אחוז ההשתתפות בכוח העבודה בשנת 2019 בקרב נוצרים בגיל 15 ומעלה היה 66.8% (70.1% בקרב גברים, ו-64.0% בקרב נשים). בקרב נוצרים ערבים עמד האחוז על 56.1% (63.2% בקרב גברים, ו-48.8% בקרב נשים).

בשנת 2019 היו רשומים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כ-18 אלף נוצרים, שיעור של כ-103 ל-1,000 נפש. שיעור זה נמוך יותר משיעור הרשומים המוסלמים (כ-188 ל-1,000 נפש) ומשיעור הרשומים יהודים (109 ל-1,000 נפש).​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}