י"ז טבת, תש"פ
14 ינואר 2020
011/2020
כתבה לארה ראפידי
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

אחוז הגרים בדירות שבבעלותם ב-2018 היה 66.5%, זוהי ירידה לעומת 70.2% ב-1997. עיקר הירידה באחוז זה נבע מירידה בעשירוני הביניים. לעומת זאת, בעשירון התחתון חלה עלייה באחוז הגרים בדירות בבעלות.

 אחוז הגרים בדירות בבעלות בישראל (66.5%), היה נמוך מממוצע האיחוד האירופי (EU) – 69.3%, ודורג ברבע התחתון בהשוואה לשאר מדינות האיחוד האירופי.

אחוז הגרים בדירות שכורות ב-2018 היה 28.0% בממוצע הארצי, זוהי עלייה לעומת %24.3 ב-1997.

ההוצאה החודשית הממוצעת לשכר דירה עמדה על 3,307 ש"ח.

הערך הממוצע של דירה בבעלות המתקבל מהערכה עצמית עמד על 1,833 אלפי ש"ח, פי 3.5 מהערך במחירים קבועים בשנים 1987-1986 – 530 אלף ש"ח.

מתוך הגרים בדירות בבעלות, חלקם של משלמי משכנתה היה 39.0%, והתשלום החודשי הממוצע לפירעון משכנתה היה 3,617 ש"ח.

יתרת המשכנתה או ההלוואות לדיור במשקי הבית הגרים בדירות שבבעלותם, היו כ-20% מממוצע שווי הדירה במרבית העשירונים. יתרת המשכנתה הממוצעת למשק בית בעשירון העליון הייתה 534,596 ש"ח – פי 2.2 מממוצע יתרת משכנתה בעשירון התחתון – 243,417 ש"ח.

ככל שמשק הבית נמצא בעשירון הכנסה גבוה יותר, כך סך הונו העצמי הנקי מדיור גבוה יותר.

בפילוח לפי רמת פריפריאליות, האחוז הגבוה ביותר של גרים בדירות בבעלות היה במשקי בית ביישובים פריפריאליים (77.3%), והנמוך ביותר - במשקי בית ביישובים מרכזיים מאוד (60.4%).

בשנים 2018-2003 חלה עלייה באחוז הבעלות של משקי בית על שתי דירות או יותר - מ-3.2% ל-10.1%, בהתאמה. עיקר העלייה היה משנת 2008.

מתוך בעלי שתי דירות או יותר ב-2018, ל-53.4 אלף משקי בית (שהם 2.0% מכלל אוכלוסיית משקי הבית) היו שלוש דירות או יותר.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}