ה' טבת, תשפ"א
20 דצמבר 2020
413/2020
כתב תומר כהן, תחום חקלאות, סביבה ואנרגיה
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

מקורות הפסולת ושיטות הטיפול בפסולת

בשנת 2017 הסתכמה כמות הפסולת שנוצרה בישראל בכ-20.9 מיליון טונות. הפסולת שנוצרה מכילה: כ-8.2 מיליון טונות פסולת יבשה, כ-6.8 מיליון טונות פסולת מעורבת, כ-5.5 מיליון טונות פסולת חקלאית, כ- 0.3 מיליון טונות פסולת מסוכנת וכ-0.1 מיליון טונות בוצה.

כ-45% מהפסולת שנוצרה מקורה במשקי הבית והמסחר (5.4 מיליון טונות) ובתעשייה (3.9 מיליון טונות). רוב הפסולת בסקטורים אלו היא פסולת מעורבת (6.8 מיליון טונות).

בשנת 2017 סך הפסולת שנוצרה (כ-20.9 מיליון טונות) טופלה בשיטות הבאות: מִחזור (39%), הטמנה מבוקרת (25%), פסולת המסולקת לסביבה (28%) ושריפה (8%).

פסולת מעורבת

כמות הפסולת המעורבת שנוצרה במשקי הבית, המסחר והתעשייה בשנת 2017 הסתכמה בכ-6.8 מיליון טונות. 28% מהפסולת היא חומר אורגני.

כמויות הפסולת המעורבת שהועברו למחזור במשקי הבית והמסחר ובתעשייה בשנת 2017 הסתכמו בכ-2.7 מיליון טונות, שהם 39% מהפסולת שנוצרה בסקטורים אלו. אחוזי מִחזור גבוהים נרשמים בחומרים: מתכת (84%) וקרטון (45%), לעומת זאת, אחוזי מִחזור נמוכים קיימים בפלסטיק (9%) ובנייר (19%).

בשנת 2017, פוטנציאל המִחזור הלא מנוצל לפסולת מעורבת, במשקי הבית ובתעשייה, עמד על כ-3.4 מיליון טונות, ומוערך בכ-3.2 מיליארד ₪. החומרים העיקריים הינם: פלסטיק (כ- 1.4 מיליארד ₪ בשנה) וחומר אורגני (כ-1.2 מיליארד ₪).​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}