י"ג תשרי, תשפ"א
01 אוקטובר 2020
314/2020

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

בסוף שנת 2019 מנתה אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל מיליון ו-93 אלף איש, מתוכם 606 אלף נשים ו-487 אלף גברים. כ-40% מהאזרחים הוותיקים הם בני 75 ומעלה.

תהליך הזדקנות האוכלוסייה בישראל נמשך באופן הדרגתי; עם קום המדינה היה חלקם של האזרחים הוותיקים באוכלוסייה 4% בלבד, בשנת 2019 – 12.0%, ובשנת 2040 חלקם צפוי לעלות לכ-14% (כשני מיליון איש).

בקרב אוכלוסיית היהודים והאחרים בני 65 ומעלה, 31% נולדו בישראל (מתוכם 4% הם ילידי ישראל שגם אביהם יליד ישראל). כלומר, האוכלוסייה הוותיקה מורכבת ברובה מילידי חו"ל.

כ-60% מהאזרחים הוותיקים נשואים וכרבע מהם אלמנים. בקרב הגברים - 77% נשואים ו-10% אלמנים, ובקרב הנשים - פחות ממחצית (47%) נשואות ויותר משליש (35%) אלמנות.

כ-25 אלף גרו במשק בית עם אדם אחד נוסף שאינו קרוב משפחתם (לרוב מטפל), פי 1.7 ממספרם לפני כעשור; בהשוואה לגידול של פי 1.4 בכלל בני 65 ומעלה.

תוחלת החיים בגיל 65 נמצאת במגמה של עלייה מתמשכת, ועלתה משנת 2000 ב-2.9 שנים בקרב גברים וב-3.2 שנים בקרב נשים.

שיעור הפטירות של בני 70 ומעלה בחודשים הראשונים של השנה היה נמוך או דומה לשנים הקודמות, אך מחודש יולי ובמיוחד באוגוסט הוא היה גבוה יותר. אחוז הנפטרים מנגיף קורונה מכלל הנפטרים בגילים אלו, עלה במשך החודשים והגיע בחודש אוגוסט ליותר מ-10% מכלל הנפטרים.

בשנת תשע"ט (2018/19) 222 תושבים בני 65 ומעלה קיבלו תואר (או תעודה אקדמית) ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל (בדומה ל-227 בשנה קודמת).

בשנת 2019, 22.2% מבני 65 ומעלה השתתפו בכוח העבודה (30.5% בקרב גברים ו-15.4% בקרב נשים).

בני 65 ומעלה שנהרגו בתאונות דרכים היו 19% מכלל ההרוגים בתאונות דרכים בשנת 2019, לעומת 25% בשנת 2018.

בשנת 2018, סך ההכנסה הכספית ברוטו של משקי בית של בני 65 ומעלה הייתה 16,192 ש"ח בממוצע. 41.3% מההכנסה מקורם בעבודה, 24.9% - בפנסיות וקופות גמל, 25.4% - בקצבאות ותמיכות, והשאר (8.4%) בהון.

ההוצאה הלאומית לרווחה (כולל העברות למשקי בית, פנסיות וקצבאות) הסתכמה בשנת 2017 ב-168.4 מיליארד ש"ח. סך המימון עבור אזרחים ותיקים הסתכם ב-86.5 מיליארד ש"ח שהם 51.4% מסך המימון.

אחוז המורשעים בקרב תושבי ישראל בני 65 ומעלה שעמדו לדין, היה 88.6%, והוא היה גבוה מאחוז המורשעים בקרב כלל תושבי ישראל שעמדו לדין (84.5%).

בשנת תשע"ט (2018/19) סך הספורטאים הפעילים בישראל עמד על 122,794, מתוכם כ-5.0% (6,185 ספורטאים) היו בני 65 ומעלה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}