ב' כסלו, תשפ"א
18 נובמבר 2020
370/2020


 

בסוף 2019 חיו בישראל 3.011 מיליון ילדים (בני 17-0), שהם כ-33% מאוכלוסיית המדינה.
מתוכם כ-2.173 מיליון ילדים יהודים (72.2%), 735 אלף ילדים ערבים (24.4%) ועוד 103 אלף
ילדים (3.4%) שסווגו כאחרים (בלתי מסווגים לפי דת במרשם האוכלוסין ונוצרים לא ערבים).

בירושלים חלקם היחסי של הילדים באוכלוסייה הוא כ-39%; בחיפה ובתל אביב-יפו הילדים הם פחות מרבע מאוכלוסיית העיר (23% ו-21%, בהתאמה).

מספר הילדים עד גיל 17 למשק בית (במשקי בית שבהם יש ילדים בגילים אלו) היה 2.43 בממוצע ברמה הארצית. בערים הגדולות (המונות יותר מ-100,000 תושבים), מספר הילדים הממוצע הגבוה ביותר היה בבית שמש - 3.69, בבני ברק - 3.47 ובירושלים - 2.98. ברמת גן נמצא הממוצע הנמוך ביותר של ילדים עד גיל 17 למשק בית - 1.87.

מרבית הילדים גרו עם שני ההורים (כ-92% מהילדים). היתר גרו עם הורה אחד בלבד. רוב הילדים שגרו במשפחה חד-הורית גרו עם אימם (88%).

בשנת 2019 נולדו 182,016 ילודים. שיעור הפריון הכולל של הנשים בישראל נאמד ב-3.01 ילדים בממוצע לאישה.

במהלך 2018 נישאו בישראל 517 נערות עד גיל 17, כ-92% מהן היו מוסלמיות.

בשנת 2019 מספר הנערות עד גיל 17 שילדו נותר דומה לשנה שעברה ועמד על 235 נערות, מתוכן 193 מוסלמיות ו-36 יהודיות. לכ-9% מהנערות הייתה זו לידה השנייה.

בשנת 2019, 6.6% מכלל הילדים עד גיל 17 (כ-187 אלף ילדים) חיו במשקי בית ללא מועסקים – 4.3% באוכלוסייה היהודית ו-14.0% באוכלוסייה הערבית.

בשנת תש"ף (2019/20) למדו 2,643 בני נוער (בגילי 17-12, כולל) לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. מרביתם (88.1%) היו יהודים.

בשנת 2019, כ-13% (כ-398 אלף) מכלל הילדים בין 0–17 היו רשומים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ושיעורם היה כ-132 ל-1,000 נפש. לכ-43% מהילדים הרשומים הוגדרה נזקקות.

בשנת 2019, הושמו במסגרות רווחה כ-122.7 אלף ילדים בני 0–17, ושיעורם שלהם היה כ-41 ל-1,000 נפש. שיעור המושמים במסגרות בקהילה היה גבוה באופן ניכר משיעור המושמים במסגרות חוץ-ביתיות (כ-32 ל-1,000 נפש לעומת כ-9 ל-1,000 נפש, בהתאמה).

בשנים האחרונות, מספר הקטינים שעמדו לדין במשפטים פליליים, הצטמצם באופן ניכר, מ-5,279 קטינים שקיבלו פסק דין ב-2005, ל-2,775 קטינים שקיבלו פסק דין ב-2018 (ירידה של 47.4%).

בחודשים ינואר-ספטמבר 2020, נחקרו על ידי משטרת ישראל 7,745 תאונות דרכים עם נפגעים שבהן נפגעו 13,049 בני אדם, מתוכם 1,271 ילדים בגיל 14-0 (9.7%. במספר הילדים שנפגעו חלה ירידה של 41.5% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019 (אז נפגעו 2,171 ילדים, שהיו 12.2% מהנפגעים).

בשנת 2019 נחקרו על ידי משטרת ישראל 12,670 תאונות דרכים עם נפגעים שבהן נפגעו 22,986 אנשים, מתוכם 2,772 ילדים בגיל 14-0 (12.1%). במספר הילדים שנפגעו חלה עלייה של 4.5% לעומת שנת 2018 (אז נפגעו 2,652 ילדים, שהיו 11.5% מהנפגעים).

ההכנסה הכספית הממוצעת נטו למשק בית עם ילדים הייתה גבוהה פי 1.3 מההכנסה למשק בית ללא ילדים (20,072 ש"ח לחודש ו-15,014 ש"ח לחודש, בהתאמה), וההוצאה הכספית הממוצעת הייתה גבוהה פי 1.5 (16,313 ש"ח -10,905 ש"ח, בהתאמה). {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}