ט' טבת, תש"פ
06 ינואר 2020
003/2020

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

29/06/2020: תוקנו נתוני תרשים מס' 3

אספקת אנרגיה ראשונית

אספקת אנרגיה ראשונית הסתכמה בשנת 2018 ב-23,768 אלפי שעט"ן (שווה ערך לטון  נפט) - עלייה של 4.0% לעומת שנת 2017 (22,862 אלפי שעט"ן).

יחס האנרגיה (היחס בין אספקת אנרגיה ראשונית ובין התוצר המקומי הגולמי) עלה בשנת 2018 בשיעור של 0.5%, לעומת ירידה בשיעור של 4.4% בשנת 2017.

צריכה סופית של אנרגיה

הצריכה הסופית של אנרגיה במשק עמדה על 15,731 אלפי שעט"ן - עלייה של 0.5% לעומת 2017 (15,647 אלפי שעט"ן).

צריכת סך כל מוצרי הנפט הסתכמה ב-8,956 אלפי שעט"ן - עלייה של 0.5% לעומת 2017 (8,910 אלפי שעט"ן).

צריכת חשמל הסתכמה ב-5,013 אלפי שעט"ן - עלייה של 2.1% לעומת 2017.

התמרת אנרגיה - ייצור חשמל ותוצרי זיקוק נפט

סך ייצור החשמל בשנת 2018 עלה ב-2.1% לעומת שנת 2017 ועמד על 69,004 מיליוני קוט"ש. חלקם של יצרני החשמל הפרטיים מכלל ייצור החשמל ממשיך לעלות וב-2018 הוא עמד על 30.6% מסך הייצור לעומת 27.8%  ב-2017 ו-6.9% ב-2013.

בשנת 2018, תמהיל הדלקים לייצור חשמל היה כלהלן: 66.7% גז טבעי, 29.9% פחם ו-0.9% דלקים פוסיליים אחרים. בין השנים 2017 ו- 2018 צריכת הפחם לייצור חשמל ירדה ב-5.6%, ובמקביל עלתה צריכת הגז הטבעי לייצור חשמל ב-11.2%.

בשנת 2018, זיקוק מוצרי הנפט הסתכם ב-14,734 אלפי שעט"ן – עלייה של 5.3% לעומת 2017.

יבוא ויצוא של מוצרי נפט

יבוא מוצרי נפט הסתכם בשנת 2018 ב-2,188 אלפי שעט"ן, עלייה של 5.4% לעומת 2017 (2,075 אלפי שעט"ן).

יצוא כלל מוצרי הנפט בשנת 2018, עלה ב-4.2%, לעומת שנת 2017 (6,058 אלפי שעט"ן), בעיקר בעקבות העלייה ביצוא בנזין וסולר.

אנרגיה מתחדשת

בשנת 2018 סך הפקת האנרגיה מאנרגיות מתחדשות עמדה על 669.7 אלפי שעט"ן (2.8% מכלל אספקת האנרגיה הראשונית), מתוכם 368.4 אלפי שעט"ן מחימום מים בדודי שמש ביתיים, 164.6 אלפי שעט"ן מאנרגיה לייצור חשמל באמצעות שמש, רוח, מים וביו-גז ו-136.6 אלפי שעט"ן משרפת פסולת ומניצול חום שיורי מתהליכי ייצור.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}