ג' אלול, תש"פ
23 אוגוסט 2020
261/2020
כתבה יעל קליימן, תחום תחבורה


 

בשנת 2019 הסתכמה הנסועה (מספר הקילומטרים שנסעו כלי הרכב המנועיים) ב-63.2 מיליארד ק"מ, עלייה של 3.3%, לעומת שנת 2018.

בבדיקת השינויים שחלו מאז שנת 2000, נמצא כי הצפיפות בכבישים ממשיכה לגדול, הנסועה השנתית גדלה ב-73.2% ומצבת כלי הרכב גדלה ב-96.6%. לעומת זאת, שטח הכבישים גדל ב-50.7%, ואורך הכבישים גדל ב-21.3% באותה התקופה (2019-2000).

כלי רכב חדשים נוסעים יותר. מהנתונים עולה כי ככל שכלי הרכב חדש יותר, כך הנסועה השנתית הממוצעת שלו גבוהה יותר. הנסועה השנתית הממוצעת של כלי רכב הולכת ופוחתת ככל ששנת העלייה לכביש מוקדמת יותר.

כלי רכב פרטיים חדשים בבעלות חברות החכֵּר (ליסינג) נוסעים יותר. בשנת 2019, הנסועה השנתית הממוצעת של כלי רכב פרטי שעלה על הכביש בארבע השנים האחרונות, בבעלות חברת החכר, עמדה על 30.3 אלף ק"מ. זאת לעומת: 28.6 אלף ק"מ לרכב פרטי בבעלות חברה, 27.5 אלף ק"מ לרכב פרטי בהשכרה או בתיור, ו-17.5 אלף ק"מ לרכב פרטי בבעלות פרטית.

כלי רכב פרטיים המונעים בסולר או בגז נוסעים יותר. בשנת 2019, כלי רכב פרטיים המונעים בסולר נסעו בממוצע 26.2 אלף ק"מ וכלי רכב המונעים בגז נסעו 20.6 אלף ק"מ, לעומת 15.6 אלף ק"מ בממוצע שנסעו כלי רכב פרטיים המונעים בבנזין.

השפעת הקורונה על הנסועה - ההגבלות בתנועה שהוטלו על הציבור עקב התפרצות נגיף הקורונה בתחילת שנת 2020, והירידה בהיקף הנסועה בשנה זו, יקבלו ביטוי בעת חישוב הנסועה לאחר סיום שנת 2020. לעת עתה, ניתן להתרשם מהירידה בנפחי התנועה בדרכים לא-עירוניות שבהן בוצעו ספירות תנועה שוטפות בחודשים מרץ עד מאי 2020 (תרשים 3).​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}