י"ב אדר, תש"פ
08 מרץ 2020
068/2020

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

בשנת 2019

העודף בחשבון השוטף הסתכם ב-14.3 מיליארד דולר, בהמשך לעודף של 9.5 מיליארד דולר בשנת 2018 ועודף של 8.3 מיליארד דולר בשנת 2017.

העודף בחשבון הסחורות והשירותים הסתכם ב-7.2 מיליארד דולר, לאחר עודף של 1.6 מיליארד דולר בשנה קודמת, ועודף של 4.1 מיליארד דולר בשנת 2017.

יצוא הסחורות והשירותים עלה ב-5.0% בהשוואה לשנת 2018 והסתכם ב-114.4 מיליארד דולר.

יבוא הסחורות והשירותים ירד ב-0.2%, והסתכם ב-107.2 מיליארד דולר.

גידול של 25.4 מיליארד דולר בהשקעות הפיננסיות של תושבי ישראל בחו"ל, בהמשך לגידול של 19.7 מיליארד דולר בשנת 2018 ולגידול של 26.9 מיליארד דולר בשנת 2017.

ההשקעות הפיננסיות של תושבי חו"ל בישראל עלו ב-22.8 מיליארד דולר, בהשוואה לעלייה של 18.3 מיליארד דולר בשנת 2018, ושל 17.1 מיליארד דולר בשנת 2017.

יתרות מטבע החוץ של ישראל עלו ב-6.6 מיליארד דולר, לעומת עלייה של 5.3 מיליארד דולר בשנה הקודמת, ועלייה של 8.1 מיליארד דולר בשנת 2017, והסתכמו בסוף השנה ב-126.0 מיליארד דולר.

חוב חיצוני נטו: עודף נכסים על התחייבויות בסך 169.3 מיליארד דולר בסוף שנת 2019.

ברבעון הרביעי של שנת 2019

העודף בחשבון השוטף - לאחר ניכוי עונתיות - הסתכם ב-3.5 מיליארד דולר.

ההשקעות של תושבי ישראל בחו"ל עלו ב-12.5 מיליארד דולר לעומת עלייה של 4.9 מיליארד ברבעון הקודם.

ההשקעות של תושבי חו"ל בארץ עלו ב-8.6 מיליארד דולר לאחר עלייה של 4.8 מיליארד דולר ברבעון הקודם.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}