י"ב אב, תש"פ
02 אוגוסט 2020
237/2020

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​בסוף שנת 2019 היו בישראל כ-167 אלף עובדים מחו"ל ועוד כ-31 אלף מסתננים, לעומת 164 אלף עובדים מחו"ל ו-34 אלף מסתננים בשנת 2018.

בשנת 2019 נכנסו לישראל 68.4 אלף עובדים מחו"ל (אזרחים זרים) באשרת עבודה לעומת 65.8 אלף בשנת 2018.

כ-93% מאלו שנכנסו באשרת עבודה, יוצאים מהארץ תוך חמש שנים.

בשנת 2019 יצאו מישראל 61.5 אלף עובדים מחו"ל שנכנסו באשרת עבודה, לעומת 57.4 אלף בשנת 2018.
כ-67% מאלו שנכנסו באשרת עבודה בשנת 2019 הגיעו ממדינות אסיה וכ-30% ממדינות אירופה.

בסוף שנת 2019 היו בישראל כ-31 אלף מסתננים, רובם מאריתריאה (71%) ומסודאן (20%).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}