ה' אלול, תש"פ
25 אוגוסט 2020
266/2020

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

26/08/2020: עודכנו נתונים בגוף ההודעה

הודעה זו מציגה תחזית תלמידים למערכת החינוך לשנים 2030-2021. תחזית התלמידים נועדה לאמוד את מספר התלמידים הצפויים ללמוד במערכת החינוך לשנים הקרובות.

תחזית תלמידים לשנת תשפ"א (2020/21)

 מספר התלמידים הכולל במערכת החינוך צפוי להיות כ-2.398 מיליון תלמידים, לעומת כ-2.348 מיליון תלמידים בשנת הלימודים תש"ף (תוספת של כ-50 אלף תלמידים, גידול של 2.1%).

כ-536 אלף תלמידים בגני הילדים לעומת כ-521 אלף בשנה הקודמת (תוספת של כ-15 אלף תלמידים, גידול של 2.8%)

כ-1.861 מיליון תלמידים בבתי הספר לעומת כ-1.827 מיליון תלמידים בשנה הקודמת (תוספת של כ-35 אלף תלמידים, גידול של 1.9%)

כ-171 אלף תלמידים בכיתות א לעומת כ-166 אלף בשנה הקודמת (תוספת של כ-5,000 תלמידים, גידול של 3.1%)

כ-1.088 מיליון תלמידים בחינוך היסודי, לעומת כ-1.066 מיליון תלמידים בשנה הקודמת (תוספת של כ-22 אלף תלמידים, גידול של 2.0%)

כ-304 אלף תלמידים בחטיבת הביניים, לעומת כ-299 אלף תלמידים בשנה הקודמת (תוספת של כ-4,000 תלמידים, גידול של 1.4%)

כ-470 אלף תלמידים בחטיבה העליונה, לעומת כ-461 אלף תלמידים בשנה הקודמת (תוספת של כ-9,000 תלמידים, גידול של 1.9%)

תחזית תלמידים לשנים 2030-2021

מספר התלמידים הכולל במערכת החינוך צפוי לגדול ולהגיע לכ-2.835 מיליון תלמידים בשנת 2030, תוספת כוללת של כ-487 אלף תלמידים לעומת שנת 2020 (גידול של כ-20.7%).

כ-610 אלף תלמידים בגני הילדים בשנת 2030, תוספת כוללת של כ-89 אלף תלמידים לעומת שנת 2020 (גידול של 17.0%)

כ-2.224 מיליון תלמידים בבתי הספר בשנת 2030, תוספת כוללת של כ-398 אלף תלמידים לעומת שנת 2020 (גידול של 21.8%).

במהלך השנים 2030-2021, המשקל היחסי של החינוך הממלכתי-עברי והממלכתי-ערבי צפויים לרדת ל- 42.4% ו- 21.3% בהתאמה עד 2030. החינוך הממלכתי-דתי והחרדי צפויים לעלות ל- 15.0% ו- 21.3% בהתאמה.

תחזית מסיימי תיכון

בשנת הלימודים תשפ"א (2020/21) מספר מסיימי התיכון צפוי להיות כ-133 אלף לעומת כ-130 אלף בשנה הקודמת (תוספת של כ-3 אלף תלמידים, גידול של 2.3%).

במהלך השנים 2025-2021 מספר מסיימי התיכון הכולל צפוי לגדול ולהגיע לכ-143 אלף תלמידים בשנת 2025, תוספת כוללת של כ-13 אלף תלמידים לעומת שנת 2020 (גידול של כ-9.7%).
{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}