כ"ו טבת, תשפ"ב
30 דצמבר 2021
447/2021
כתב ליאור עובדיה, תחום אומדני אוכלוסיה
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

04/01/2022: תיקון בעמ' 2 בהודעה.

03/01/2022: תיקון בעמ' 2 בהודעה.

על פי אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ב-31 בדצמבר 2021 אוכלוסיית ישראל נאמדת בכ-9.449 מיליון תושבים.

6.982 מיליון הם יהודים (73.9% מכלל האוכלוסייה), 1.995 מיליון - ערבים (21.1%) ו-472 אלף - אחרים (5.0%).

במהלך שנת 2021 גדלה אוכלוסיית ישראל ב-1.7%. 83% מהגידול נבע מריבוי טבעי, ו-17% - ממאזן ההגירה הבין-לאומית.

במהלך השנה נולדו כ-184 אלף תינוקות (73.8% לאימהות יהודיות, 23.4% לערביות ו-2.8% לאחרות).

במהלך שנת 2021 נכנסו לישראל כ-25 אלף עולים חדשים ועוד כ-9 אלף מהגרים אחרים (אזרחים עולים ואנשים שהיגרו במסגרת חוק הכניסה).

במהלך שנת 2021 נוספו לאוכלוסיית ישראל כ-160 אלף נפש, אחוז גידול של 1.7%. רוב הגידול (83%) נבע מריבוי טבעי, והשאר (17%) - ממאזן ההגירה הבין-לאומית. במהלך השנה נוספו לאוכלוסייה כ-184 אלף תינוקות, כ-25 אלף עולים (לעומת כ-20 אלף עולים אשתקד) וכ-9 אלף מהגרים אחרים. מהאוכלוסייה נגרעו כ-51 אלף נפטרים וכ-7.5 אלף ישראלים אשר שהו בחו"ל יותר משנה.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}