ו' אב, תשפ"א
15 יולי 2021
233/2020

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

בסוף שנת 2020 נאמדה האוכלוסייה המוסלמית בישראל בכ-1.669 מיליון נפש, שהם 18.0% מכלל תושבי ישראל. זהו גידול של כ-33 אלף תושבים לעומת סוף שנת 2019.

אחוז הגידול השנתי של האוכלוסייה המוסלמית בשנת 2020 עמד על 2.0%, נתון זהה לשנה הקודמת.

בעיר ירושלים נמצא המספר הגבוה ביותר של תושבים מוסלמים, 354 אלף, שהם 21.2% מכלל המוסלמים בישראל ו-37.1% מכלל תושבי העיר.

האוכלוסייה המוסלמית היא אוכלוסייה צעירה: אחוז הילדים בני 14-0 גבוה - 32.9%, ואחוז בני 65 ומעלה נמוך - 4.5%.

אחוז הרווקות המוסלמיות בנות 49-45 הוא 11.4%, לעומת אחוז הרווקים המוסלמים - 4.5%.

שיעור הפריון הכולל (מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה) באוכלוסייה המוסלמית ירד מ-3.20 ילדים לאישה בשנת 2018 ל-3.16 ילדים לאישה בשנת 2019, בהשוואה ל-3.09 ילדים לאישה יהודייה, 1.80 – לאישה נוצרייה ו-2.02 – לאישה דרוזית.

כ-29% ממשקי הבית שבראשם עמד/ה מוסלמי/ת מונים 6 נפשות או יותר, לעומת כ-9% בלבד ממשקי הבית שבראשם עמד/ה יהודי/יה.

תוחלת החיים של מוסלמים עמדה בשנת 2020 על 78.5 שנים.

בשנת הלימודים תש"ף (2019/20) למדו בחינוך היסודי והעל-יסודי 391,607 תלמידים מוסלמים (מהם 6,121 תלמידים למדו בחינוך העברי, והשאר - בחינוך הערבי).

אחוז המוסלמים בקרב כלל מקבלי התארים בישראל בתש"ף (2019/20) עמד על 10.4%. אומנם חלקם היחסי של המוסלמים בקרב מקבלי התארים נמצא במגמת עלייה, אך הוא עדיין נמוך משמעותית מחלקם היחסי בכלל אוכלוסיית ישראל (20.0% בגילים 32-22).

אחוז ההשתתפות בכוח העבודה בשנת 2020 בקרב מוסלמים בני 15 ומעלה היה 38.9%, 52.4% בקרב גברים ו-25.3% בקרב נשים.

בשנת 2020 היו רשומים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 305.5 אלף מוסלמים.

בשנת 2019, 7.6 אלף (31.1%) מהעומדים לדין במשפטים פליליים שהם תושבי ישראל, היו מוסלמים.

בשנת 2020 היו 708,125 נהגים (מורשים לנהוג) מוסלמים (15.3% מכלל הנהגים), ומתוכם 39.4% נשים.

בשנת 2020, נפגעו 4,425 מוסלמים בתאונות דרכים עם נפגעים מסוג ת"ד מורחב (24.3% מכלל הנפגעים), מתוכם 83 נהרגו, 476 נפצעו קשה ו-3,866 נפצעו קל.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}