י"ז טבת, תשפ"ב
21 דצמבר 2021
432/2021

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

ערב חג המולד 2021 חיים בישראל כ-182 אלף נוצרים שהם כ-1.9% מאוכלוסיית המדינה.

בשנת 2020 גדלה האוכלוסייה הנוצרית ב-1.4%.

 76.7% מהנוצרים בישראל הם נוצרים ערבים, 7.0% מסך אוכלוסיית הערבים בישראל.

רוב הנוצרים הערבים מתגוררים במחוזות הצפון וחיפה (70.3% ו-13.5%, בהתאמה).

41.7% מהנוצרים שאינם ערבים מתגוררים במחוז תל אביב ובמחוז המרכז, 34.2% במחוז הצפון ובמחוז חיפה.

היישובים עם האוכלוסייה הנוצרית הערבית הגדולה ביותר הם: נצרת (21.4 אלף), חיפה (16.5 אלף), ירושלים (12.9 אלף) ושפרעם (10.4 אלף), נכון לסוף 2020.

803 זוגות נוצרים נישאו בישראל בשנת 2019. הגיל הממוצע בנישואין ראשונים של החתנים הנוצרים היה 30.3 שנים, ושל הכלות הנוצריות – 26.7.

ב-2020 נולדו 2,497 תינוקות לנשים נוצריות, מהם כ-72% לנשים נוצריות ערביות (1,797 יילודים).

מספר הילדים הממוצע עד גיל 17, במשפחות הנוצריות עם ילדים עד גיל זה הוא 1.93, מתוכן במשפחות הנוצריות-ערביות – 2.04. נתונים אלה נמוכים בהשוואה למשפחות היהודיות (2.43) ולמשפחות המוסלמיות (2.60).

בשנת הלימודים תשפ"א (2020/21) למדו בחינוך היסודי והעל-יסודי 27,044 תלמידים נוצרים, שהם 1.4% מכלל התלמידים.

81.6% מהתלמידים הנוצרים בכיתות יב היו זכאים לתעודת בגרות.

53.1% מהנוצרים הערבים ו-35.4% בלבד מהנוצרים שאינם ערבים המשיכו ללימודי תואר ראשון בתוך 8 שנים מסיום התיכון, לעומת 34.0% בלבד מתוך כלל מסיימי התיכון בחינוך הערבי ו-47.2% מתוך כלל מסיימי התיכון בחינוך העברי.

חלקן היחסי של הנשים בקרב הסטודנטים הנוצרים היה גבוה מזה של הנשים בקרב כלל הסטודנטים, בכל התארים ובייחוד בתארים המתקדמים: בתואר שלישי - 64.1% לעומת 53.2%, בהתאמה, ובתואר השני – 72.9% לעומת 63.8%, בהתאמה.

בהשוואה לסטודנטים הערבים-מוסלמים, אחוז הסטודנטים הנוצרים-ערבים שלמדו לתואר ראשון בתחומים: עסקים ומדעי הניהול, שפות, ספרויות ולימודים רגיונליים וכן מקצועות עזר רפואיים היה נמוך יותר. לעומת זאת, אחוז אלה שלמדו הנדסה ואדריכלות, אמנות, אומנויות ואמנות שימושית וכן רפואה היה גבוה יותר.

מתוך כלל הסטודנטים לתואר ראשון, הייצוג הגבוה ביותר של הסטודנטים הנוצרים היה במקצועות: מוזיקולוגיה (15.1%), מערכות מידע ניהוליות (12.4%) והנדסת תחבורה ותעבורה (11.2%).

אחוז ההשתתפות בכוח העבודה בשנת 2020 בקרב נוצרים בגיל 15 ומעלה היה 64.6% (68.2% בקרב גברים, ו-61.9% בקרב נשים). בקרב נוצרים ערבים עמד האחוז על 53.7% (62.3% בקרב גברים, ו-45.2% בקרב נשים).

בשנת 2020 היו רשומים במשרד הרווחה והביטחון החברתי כ-17.5 אלף נוצרים, שיעור של כ-98 ל-1,000 נפש. שיעור הרשומים הנוצרים נמוך יותר משיעור זה בקרב רשומים מוסלמים (כ-183 ל-1,000 נפש) ובקרב רשומים יהודים (107 ל-1,000 נפש).

בשנת 2020 הושמו במסגרות רווחה כ-3.5 אלף נוצרים. שיעור של כ-20 ל-1,000 נפש. שיעור זה נמוך משיעור המוסלמים ומשיעור היהודים שהושמו במסגרות רווחה (כ-32 ל-1,000 נפש וכ-28 ל-1,000 נפש, בהתאמה).

בשנת פסק דין 2019 שיעור העומדים לדין בקרב האוכלוסייה הנוצרית בישראל עמד על כ-211 ל-100,000 נפש, מתוך העומדים לדין, השיעור בקרב הנוצרים שאינם ערבים היה גבוה באופן ניכר מהשיעור בקרב הנוצרים הערבים (כ-293 וכ-187 ל-100,000 נפש, בהתאמה).

שיעור המורשעים בקרב האוכלוסייה הנוצרית היה כ-187 ל-100,000 נפש. מתוך המורשעים, השיעור בקרב הנוצרים שאינם ערבים היה גבוה באופן ניכר משיעור הנוצרים הערבים (כ-259 וכ-166 ל-100,000 נפש, בהתאמה).

העבירות הנפוצות ביותר בקרב מורשעים מהאוכלוסייה הנוצרית בישראל הן: עבירות כלפי הסדר הציבורי (27.4%), עבירות מוסר (19.7%) ועבירות כלפי גופו של אדם (16.4%).

84% מהנוצרים מרוצים מחייהם: 24% 'מרוצים מאוד' ו-60% 'מרוצים'.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}