כ"ו חשון, תשפ"ב
01 נובמבר 2021
372/2021

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

בסוף שנת 2020 מנתה האוכלוסייה ממוצא אתיופי בישראל 159.5 אלף תושבים. 88.5 אלף היו ילידי אתיופיה ו-71.0 אלף ילידי ישראל שאביהם נולד באתיופיה.

בשנת 2020 הגיעו מאתיופיה לישראל 1,080 איש.

כ-63% מהאוכלוסייה ממוצא אתיופי מתגוררת בשני מחוזות עיקריים: מחוז המרכז (כ-38%) ומחוז הדרום (כ-25%). בסוף שנת 2020, היישוב העירוני עם מספר התושבים ממוצא אתיופי הגבוה ביותר היה נתניה (כ-12 אלף איש), ואילו היישוב העירוני עם אחוז התושבים ממוצא אתיופי הגבוה ביותר מכלל אוכלוסיית היישוב, היה קריית מלאכי (15.8%).

לידות חי בשנת 2020 נולדו 4,036 תינוקות לנשים ממוצא אתיופי. באותה שנה, מספר הילדים הממוצע שאישה ממוצא אתיופי צפויה ללדת במהלך חייה היה 2.89 ילדים.

בחינוך היסודי והעל-יסודי למדו בשנת הלימודים תש"ף (2019/20) 31,841 תלמידים ממוצא אתיופי שהם כ-2.3% מכלל התלמידים בחינוך העברי.

שיעור הניגשים לבחינות הבגרות בקרב תלמידי כיתות יב יוצאי אתיופיה בשנת תש"ף (2019/20) היה 92%, לעומת 95.2% בקרב כלל החינוך העברי (ללא פיקוח חרדי).

שיעור הזכאות לתעודת בגרות העומדת בדרישות הסף של האוניברסיטאות בקרב תלמידי יב יוצאי אתיופיה, נמצא במגמת עלייה בשנים האחרונות.

מספר הסטודנטים יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה (לא כולל האוניברסיטה הפתוחה) נמצא במגמת עלייה בשנים האחרונות, מ-2,372 בתשע"ב (2011/12) ל-3,782 בתשפ"א (2020/21).

בשנת 2019 למדו בקורסים להכשרות מקצועיות 1,489 תלמידים ממוצא אתיופי, שהם 2.7% מכלל הלומדים בהכשרות בשנה זו.

בשנת תש"ף (2019/20) היו 2,249 ספורטאים פעילים ממוצא אתיופי שהם כ-1.7% מכלל אוכלוסיית הספורטאים הפעילים.

בשנת 2020 היו רשומים במשרד הרווחה והביטחון החברתי כ-28 אלף ילידי אתיופיה, שיעור של כ-320 ל-1,000 נפש.

אנשים עם מוגבלות – מתוך כלל נושאי תעודת עיוור/לקוי ראייה ממשרד הרווחה והביטחון החברתי, כ-2.6% היו ילידי אתיופיה ושיעורם כ-7 ל-1,000 נפש. יוצאי אתיופיה היו כ-1% מתוך נכי צה"ל שהוכרו לאחר שנת 1986 (לאחר "מבצע משה"), כ-2% מתוך כלל האנשים שהוכרו כאנשים על הרצף האוטיסטי וכ-2% מתוך כלל האנשים שהוכרו כאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה).

אחוז יוצאי אתיופיה שעמדו לדין היה 7.2% בקרב כלל תושבי ישראל היהודים והאחרים שעמדו לדין. אחוז יוצאי אתיופיה בקרב הקטינים שעמדו לדין היה גבוה באופן משמעותי מהאחוז בקרב המבוגרים (12.1% לעומת 6.7%, בהתאמה).​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}