ד' אדר, תשפ"א
16 פברואר 2021
058/2021

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

21/02/2021: נוספו לוחות 18, 19, 20, 21, 22 ו-23.

התוצר המקומי הגולמי ירד ב-2.4% בשנת 2020 לעומת שנת 2019. ההתכווצות החריגה של המשק בשנת 2020 נגרמה ממשבר הקורונה ונקיטת הצעדים של הממשלה לבלימת הנגיף.

שנת 2020: הירידה בתוצר המקומי הגולמי משקפת ירידות בהוצאה לצריכה פרטית, בהשקעות בנכסים קבועים ועליות ביצוא הסחורות והשירותים ובהוצאה לצריכה ציבורית.

ירידה של 2.4% בסך התוצר המקומי הגולמי וירידה של 4.1% בתוצר לנפש

ירידה של 2.3% בסך התוצר המקומי הגולמי למעט מיסים על היבוא

ירידה של 9.4% בהוצאה לצריכה פרטית וירידה של 11.1% בהוצאה לצריכה פרטית לנפש

ירידה של 4.8% בהשקעות בנכסים קבועים

עלייה של 2.9% בהוצאה לצריכה ציבורית

עלייה של 0.6% ביצוא הסחורות והשירותים

ירידה של 8.1% ביבוא הסחורות והשירותים

הרבעון הרביעי של שנת 2020 לעומת הרבעון השלישי של שנת 2020 (שינוי מנוכה עונתיות בחישוב שנתי:

העלייה בתוצר ברבעון הרביעי השנה משקפת בין היתר את ההשפעה של גידול משמעותי ביבוא מכוניות הנוסעים ברבעון זה (המיסים על היבוא הינם חלק מהתמ"ג)

עלייה של 6.3% בתמ"ג.

עלייה של 2.7% בתמ"ג למעט מיסים על היבוא.

עלייה של 18.2% בהוצאה לצריכה פרטית (9.7% למעט מוצרים בני קיימה).

עלייה של 66.1% בהשקעות בנכסים קבועים.

עלייה של 26.0% בהוצאה לצריכה ציבורית.

ירידה של 4.9% ביצוא הסחורות ושירותים.

עלייה של 88.5% ביבוא הסחורות והשירותים.

הרבעון הרביעי של שנת 2020 לעומת הרבעון הרביעי של שנת 2019 (שינוי מנוכה עונתיות):

 ירידה של 0.4% בתמ"ג .

ירידה של 0.9% בתמ"ג למעט מיסים על היבוא.

ירידה של 7.8% בצריכה הפרטית.

עלייה של 1.5% בהשקעה בנכסים קבועים.

עלייה של 9.1% בהוצאה לצריכה ציבורית.

עלייה של 4.0% ביצוא הסחורות השירותים.

ירידה של 2.8% ביבוא הסחורות והשירותים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}