י"ב אב, תשפ"א
21 יולי 2021
247/2021
כתבו מירב כץ*, יונתן מזוז**
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

​חלקם של המלכ"רים בתוצר המקומי הגולמי היה 5.4% בשנת 2020 (אומדן מוקדם), 5.4% ב-2019

ו-5.5% בשנת 2018.

מממצאי הסקר האחרון לשנת 2019, עולה שבשנה זו סך ההכנסות השוטפות של מלכ"רים היה 175.0 מיליארד ש"ח. 51.8% מכלל הכנסות המלכ"רים היו מהעברות ממשלה, 33.2% ממכירת שירותים, 7.2% מתרומות משקי בית, 6.8% מתרומות מחו"ל, עסקים ומלכ"רים בישראל ועוד 1.0% מהכנסות מריבית.

בשנת 2019 סך ההוצאות השוטפות של מלכ"רים היה 175.3 מיליארד ש"ח. חלקה של עלות העבודה בסך ההוצאות היה הגבוה ביותר בתחום החינוך והמחקר (65.7%), והנמוך ביותר בתחום הפילנתרופיה וההתנדבות (11.7%).

בשנת 2019 היו 529 אלף משרות שכיר במלכ"רים ומרביתן התרכזו בתחום החינוך והמחקר (46.3%). באותה שנה היו גם 484 אלף מתנדבים, ומרביתם עבדו בתחום הרווחה (34.6%).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}