ו' אייר, תשפ"א
18 אפריל 2021
130/2021
כתבה ניצן שכטר, תחום חשבונות לאומיים
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

התוצר המקומי הגולמי עלה ב-6.5% בחישוב שנתי

העלייה בתוצר המקומי הגולמי ברבעון הרביעי של 2020 באה בהמשך לעלייה החדה ברבעון השלישי בעקבות ההתכווצות המשמעותית במשק ברבעון השני של השנה.

הרבעון הרביעי של שנת 2020 לעומת הרבעון השלישי של שנת 2020 (שינוי מנוכה עונתיות בחישוב שנתי: העלייה בתוצר ברבעון הרביעי השנה משקפת עליות בהוצאה לצריכה פרטית ובהשקעות בנכסים קבועים שהושפעו מעלייה משמעותית ביבוא כלי הרכב ברבעון זה (המיסים על היבוא הם חלק מהתמ"ג), וכמו כן עלייה גם בהוצאה לצריכה ציבורית כאשר ייצוא הסחורות והשירותים ירד.

עלייה של 6.5% בתמ"ג

עלייה של 2.7% בתמ"ג העסקי במחירי בסיס (ללא מיסים על המוצרים ובתוספת תמיכות)

עלייה של 17.7% בהוצאה לצריכה פרטית (8.9% למעט מוצרים בני קיימה)

עלייה של 65.6% בהשקעות בנכסים קבועים

עלייה של 25.5% בהוצאה לצריכה ציבורית

ירידה של 2.8% ביצוא הסחורות ושירותים ללא יהלומים וחברות הזנק

עלייה של 86.0% ביבוא הסחורות והשירותים

 

הרבעון הרביעי של שנת 2020 לעומת הרבעון הרביעי של שנת 2019 (שינוי מנוכה עונתיות):

ירידה של 0.7% בתמ"ג

ירידה של 1.7% בתמ"ג העסקי במחירי בסיס

ירידה של 8.0% בצריכה הפרטית

עלייה של 1.5% בהשקעה בנכסים קבועים

עלייה של 8.7% בהוצאה לצריכה ציבורית

עלייה של 2.5% ביצוא הסחורות השירותים ללא יהלומים וחברות הזנק

ירידה של 2.8% ביבוא הסחורות והשירותים 

 

שנת 2020 לעומת שנת 2019 (שינוי כמותי):

ירידה של 2.6% בתמ"ג

ירידה של 3.1% בתמ"ג העסקי במחירי בסיס

ירידה של 9.5% בצריכה הפרטית

ירידה של 4.8% בהשקעה בנכסים קבועים

עלייה של 2.7% בהוצאה לצריכה ציבורית

עלייה של 1.3% ביצוא הסחורות השירותים ללא יהלומים וחברות הזנק

ירידה של 8.0% ביבוא הסחורות והשירותים​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}