כ"ו תמוז, תשפ"א
06 יולי 2021
223/2021

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

07/07/2021: הוחלף תרשים 5

שימוש באינטרנט בקרב ישראלים בני 20 ומעלה בשנת 2020

90% מהישראלים משתמשים באינטרנט.

בעלי השכלה אקדמית משתמשים יותר מחסרי השכלה אקדמית (97% ו-87%, בהתאמה).

86% משתמשים באינטרנט באמצעות טלפון נייד, 90% מבני 44-20 לעומת 48% מבני 75 ומעלה.

השימושים הנפוצים ביותר הם לצורכי רשתות חברתיות וקבוצות דיון (כולל וואטסאפ), חיפוש מידע ודואר אלקטרוני.

יהודים משתמשים יותר מערבים לצורכי דואר אלקטרוני, קניות, שיחות טלפון או וידאו ולקבלת שירותי ממשל.

שיעור המשתמשים באינטרנט אצל יהודים משתנה בהתאם לרמת הדתיות: 96% מהחילונים, 91% מהדתיים והמסורתיים לעומת 64% מהחרדים.

השימוש באינטרנט עולה עם הזמן: לפני עשור (2010) 68% השתמשו באינטרנט,
בשנת 2015 -
77%, בשנת 2019 - 87% ובשנת 2020 - 90%.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}