ט"ז טבת, תשפ"ב
20 דצמבר 2021
431/2021

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

בקרב מועסקים בני 20 ומעלה

72% משתמשים באינטרנט לצורכי עבודה.

52% זקוקים למיומנויות שימוש באינטרנט לביצוע עבודתם.

ל-40% מהמועסקים מקום העבודה מאפשר עבודה מרחוק באמצעות הרשת:

לנשים (43%) יותר מלגברים (36%);

לעצמאים (46%) יותר מלשכירים (39%);

בתל אביב-יפו יותר מביישובים אחרים.

74% ביצעו פעולות בנקאיות ברשת האינטרנט, 56% באמצעות הטלפון הנייד.

61% נכנסו לאתרי אינטרנט של גופים ממשלתיים, משרדי ממשלה, ביטוח לאומי וכד' –

60% מהשכירים ו-66% מהעצמאים.

13% מהשכירים ו-7.8% מהעצמאים השתמשו באתר של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, כולל לשכת התעסוקה.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}