כ"ב טבת, תשפ"א
06 ינואר 2021
007/2021
כתבו אורנה סטמקר-כהן (תחום חקלאות,סביבה ואנרגיה), ליאור ישעיהו
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

אספקת אנרגיה ראשונית

אספקת אנרגיה ראשונית הסתכמה בשנת 2019 ב-23,287 אלפי שעט"ן (שווה ערך לטון  נפט) - ירידה של 0.8% לעומת שנת 2018 (23,476 אלפי שעט"ן).

יחס האנרגיה (היחס בין אספקת אנרגיה ראשונית ובין התוצר המקומי הגולמי) ירד בשנת 2019 ב-4.1% לאחר עלייה של 0.4% בשנת 2018.

צריכה סופית של אנרגיה

צריכת סך כל מוצרי הנפט הסתכמה ב-8,816 אלפי שעט"ן - ירידה של 1.6% לעומת  2018 (8,963 אלפי שעט"ן).

צריכת חשמל הסתכמה ב-5,225 אלפי שעט"ן - עלייה של 3.8% לעומת 2018 (5,035 אלפי שעט"ן).

התמרת אנרגיה - ייצור חשמל ותוצרי זיקוק נפט

סך ייצור החשמל בשנת 2019 עלה ב-4.5% לעומת שנת 2018 ועמד על 72,345 מיליוני קוט"ש. חלקם של יצרני החשמל הפרטיים מכלל ייצור החשמל ממשיך לעלות וב-2019 הוא עמד על 33.9% מסך הייצור לעומת 30.8% ב-2018 ו-6.9% ב-2013.

בשנת 2019, תמהיל מקורות האנרגיה לייצור חשמל היה כדלהלן: 63.7% גז טבעי, 30.3% פחם, 1.5% דלקים פוסיליים ו-4.5% אנרגיה מתחדשת. בין השנים 2018 ל-2019 צריכת הפחם לייצור חשמל עלתה ב-5.6%, ובמקביל ירדה צריכת הגז הטבעי לייצור חשמל ב-4.2%.

בשנת 2019, זיקוק מוצרי הנפט הסתכם ב-15,215 אלפי שעט"ן – עלייה של 3.3% לעומת השנה הקודמת (14,734 אלפי שעט"ן).

יבוא ויצוא של מוצרי נפט

יבוא מוצרי נפט, הסתכם בשנת 2019 ב-1,518 אלפי שעט"ן, ירידה של 30.6% לעומת 2018 (2,187 אלפי שעט"ן).

יצוא כלל מוצרי הנפט בשנת 2019 (6,253 אלפי שעט"ן) עלה ב-3.2% לעומת שנת 2018 (6,058 אלפי שעט"ן), בעיקר בעקבות עלייה בייצוא סולר.

אנרגיה מתחדשת

בשנת 2019 סך הפקת האנרגיה מאנרגיות מתחדשות עמד על 683.9 אלפי שעט"ן (2.9% מכלל אספקת האנרגיה הראשונית). מתוכם 419.0 אלפי שעט"ן מחימום מים בדודי שמש ביתיים וייצור חשמל מחום, 250.2 אלפי שעט"ן מאנרגיה לייצור חשמל באמצעות שמש, רוח, מים וביו-גז ו-12.7 אלפי שעט"ן משרפת פסולת.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}