כ"ח שבט, תשפ"א
10 פברואר 2021
047/2021

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

בשנת 2019 היו בישראל כ-2.14 מיליון משפחות, לעומת כ-1.80 מיליון לפני כעשור, בשנת 2010.

המשפחה הישראלית כוללת בממוצע 3.72 נפשות, ללא שינוי בעשור האחרון.

מגורים במסגרת משפחתית הם הנפוצים ביותר.

כמחצית מהמשפחות מורכבות מזוג הורים ולפחות ילד אחד עד גיל 17.

אחוז הזוגות ללא ילדים במשפחות היהודיות (כ-29%) גבוה מהאחוז במשפחות הערביות (כ-11%).

בישראל, אחוז הילדים עד גיל 17 שמתגוררים עם שני הורים (92%), גבוה מהאחוזים במרבית מדינות ה-OECD.

כ-11% מכלל המשפחות עם ילדים עד גיל 17, הן משפחות חד-הוריות (כ-131 אלף), בדומה לאחוז בעשור האחרון. בראש כ-88% ממשפחות אלו עמדה אישה. כ-18% מכלל האימהות החד-הוריות עם ילדים עד גיל 17, הן רווקות.

בערים הגדולות המונות 100 אלף תושבים ויותר, האחוז הגבוה ביותר של משפחות שכוללות זוגות עם ילדים עד גיל 17 היה בבית שמש – כ-70%, לעומת כ-48% בממוצע הארצי. האחוז הגבוה ביותר של משפחות חד-הוריות עם ילדים עד גיל 17 היה בבאר שבע – 10%, לעומת כ-6% בממוצע ארצי, והאחוז הגבוה ביותר של משפחות שכוללות זוגות ללא ילדים היה בתל אביב-יפו – כ-44% לעומת 26% בממוצע ארצי.

מספר הנפשות הממוצע למשפחה עולה ככל שרמת הדתיות גבוהה יותר, אך הפער בין דתיים לחילוניים בקרב המשפחות היהודיות גבוה יותר מהפער בקרב המשפחות הערביות.

כ-94% מהזוגות בישראל הם זוגות נשואים, והיתר (כ-106 אלף זוגות) הם זוגות החיים יחד ללא נישואין.

במשקי בית של זוג עם ילדים אחוז משקי הבית עם מועסקים גבוה מהאחוז במשקי בית ללא ילדים (95.4% ו-65.8%, בהתאמה). במשקי בית של זוג עם ילדים וגיל הילד הצעיר הוא 24-18 שנים, קיים אחוז גבוה עוד יותר של משקי בית עם מועסקים – 96.7%.

30% מהסטודנטים (גברים ונשים) שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה בתש"ף (2019/20) היו נשואים. אחוז הנשואות בקרב הנשים היה גבוה מאחוז הנשואים בקרב הגברים (32% ו-28%, בהתאמה). 28% מהסטודנטיות היו אימהות.

בשנת 2018 ההכנסה הכספית הממוצעת ברוטו למשק בית עם ילדים הייתה 24,872 ש"ח לחודש. ההכנסה של משקי בית חילוניים הייתה גבוהה פי 1.5 מהכנסתם של משקי בית מסורתיים ודתיים ופי 2.1 משל משקי בית חרדיים. ההוצאה לתצרוכת של משקי בית עם ילדים הייתה 19,624 ש"ח לחודש בממוצע. משקי בית חילוניים הוציאו פי 1.2 ממשקי בית מסורתיים ודתיים, ופי 1.4 ממשקי בית חרדיים.

בקרב כלל תושבי ישראל המבוגרים העומדים לדין, 46.7% היו רווקים, 36.9% היו נשואים, 15.7% היו גרושים ו-0.7% - אלמנים.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}