כ' כסלו, תשפ"ב
24 נובמבר 2021
402/2021
כתבו אורי ביינה *
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

בקרב בני 20 ומעלה בשנת 2020

כ-268 אלף נשים (%9.0 מכלל הנשים בנות 20 ומעלה) נפגעו מעבירות מסוגים שונים.

כ-60 אלף נשים (2.0% מכלל הנשים בנות 20 ומעלה) נפגעו מאלימות או מאיום באלימות.

השיעור הגבוה ביותר של נשים שנפגעו מעבירת אלימות או איום באלימות הוא בקרב מסורתיות, לא כל כך דתיות (4.3%).

כ-14 אלף נשים (24.1% מכלל הנשים שנפגעו מעבירת אלימות פרט) וכ-31 אלף גברים (36.5% מכלל הגברים שנפגעו מעבירת אלימות פרט) נפגעו מאלימות פיזית.

רק 39.3% מהנפגעים מעבירת אלימות או איום באלימות דיווחו על כך למשטרה.

מבין המדווחים למשטרה שיעור הדיווח של נשים היה 40.5% ושל הגברים 38.4%.

בבחינה של החשש להיפגע מאלימות באזור המגורים, נמצא כי אחוז הנשים החוששות להיפגע מאלימות גבוה מאחוז הגברים בכל קבוצות הגיל, ובעיקר בקבוצת הגיל 34-25 שבה האחוז מגיע ל-13.0%.

כ-92 אלף נשים (3.1% מכלל הנשים בנות 20 ומעלה) נפגעו מהטרדה מינית. מתוכן כ-49 אלף נשים בנות 34-20 (5.3% מכלל הנשים בנות 34-20). 

כ-60 אלף (65.2%) הנשים שנפגעו מהטרדה מינית, נפגעו בשנה האחרונה מחוץ למקום עבודתן, לעומת כ-32 אלף (34.8%) שנפגעו מהטרדה מינית במקום העבודה.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}