י"א אדר, תשפ"א
23 פברואר 2021
067/2021

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

בשנת הלימודים תשפ"א מספרם של עובדי הוראה בכלל המערכת היה כ-190 אלף לעומת כ-186 אלף בשנת הלימודים תש"ף (גידול של 2.2%).

במהלך השנים תשע"א-תשפ"א, קצב השינוי השנתי במספרם של עובדי ההוראה, היה 3.1% בממוצע לשנה, בחינוך העברי -  3.2% ובחינוך הערבי -  2.9%.

בשנת הלימודים תשפ"א מספר שעות העבודה השבועיות היה כ-5.86 מיליון שעות לעומת כ-5.68 מיליון שעות בתש"ף (גידול של 3.1%).

במהלך השנים תשע"א-תשפ"א, קצב השינוי השנתי בשעות העבודה השבועיות במערכת, היה 5.1% בממוצע לשנה, בחינוך העברי - 5.4% ובחינוך הערבי - 4.3%.

במהלך השנים תשע"א-תשפ"א, חל גידול מואץ בהיקף ההוראה בכלל המערכת והתווספו כ-50.5 אלף עובדי הוראה וכ-2.3 מיליון שעות עבודה שבועיות.

בשנת הלימודים תשפ"א מספרם של עובדי הוראה חדשים עמד על  9,790 לעומת 12,726 בשנת תש"ף, ירידה של כ-23%.

שיעור הגיוס של עובדי הוראה חדשים בחינוך העברי ירד מכ-7.3% בשנת תש"ף לכ-5.7% בשנת תשפ"א. בחינוך הערבי שיעור הגיוס של עובדי הוראה חדשים ירד מ-5.1% בשנת תש"ף ל-3.2% בשנת תשפ"א.

בשנת הלימודים תשע"ח עזבו את מערכת החינוך 7,479 עובדי הוראה לעומת 6,905 עובדי הוראה בשנת הלימודים תשע"ז (גידול של 8.3%).

במהלך השנים תשס"א-תשע"ח, שיעורי העזיבה השנתיים יציבים, כ-4.1% בממוצע לשנה. בשנים אלו שיעורי העזיבה בחינוך הערבי נמוכים באופן ניכר (2.9% בממוצע) לעומת החינוך העברי (4.4% בממוצע).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}