כ"ג ניסן, תשפ"ב
24 אפריל 2022
131/2022

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

בסוף 2021 מנתה אוכלוסיית הדרוזים בישראל כ-149 אלף נפש (נתון ארעי) – גידול של יותר מפי עשרה מאז קום המדינה (14.5 אלף נפש ב-1949).

בסוף 2020 היישובים עם מספר הדרוזים הגבוה ביותר היו דאלית אל-כרמל (17.3 אלף) וירכא (17.1 אלף).

בסוף 2020 כרבע (24.7%) מהאוכלוסייה הדרוזית היו ילדים בני 14-0. באוכלוסייה היהודית 27.6% הם ילדים, באוכלוסייה המוסלמית – כשליש (33.0%) ואילו באוכלוסיית הנוצרים הערבים – כחמישית (21.1%).

שיעור הפריון הכולל לאישה דרוזית ב-2020 עמד על 1.94 ילדים בממוצע, בהשוואה ל-2.02 בשנה הקודמת. שיעור הפריון הכולל בקרב הנשים הדרוזיות נמצא במגמת ירידה מאמצע שנות ה-60, אז נאמד שיעור הפריון הכולל ב-7.92 (ב-1964).

ב-2021 היו בישראל כ-38 אלף משקי בית שבראשם עמד דרוזי, כ-1.4% מכלל משקי הבית בישראל, בדומה לשנה הקודמת.

76.8% ממשקי הבית של הדרוזים היו משקי בית עם מועסקים, גבוה מהאחוז בקרב המוסלמים (71.0%) אך נמוך מהאחוז בקרב הנוצרים (77.5%).

38.6% מהדרוזים המשיכו ללימודי תואר ראשון בתוך 8 שנים מסיום התיכון, לעומת 34.0% מתוך כלל מסיימי התיכון בחינוך הערבי.

בשנת תשפ"א (2020/21) למדו 5,780 סטודנטים דרוזים בכל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל (לא כולל סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה). בהשוואה לשנה הקודמת (תש"ף – 2019/20) עלה מספרם ב-5.1%. בראייה רב-שנתית, גדל מספר הסטודנטים הדרוזים פי 3.6 מאז שנת תש"ס (1999/00) שבה עמד מספרם על 1.6 אלף סטודנטים.

בשנת הלימודים תשפ"ב (2021/22) מספרם של עובדי ההוראה הדרוזים היה 3,574, לעומת 3,558 בשנת הלימודים תשפ"א, גידול של 0.45%.

בשנת הלימודים תשפ"ב (2021/22) מספרם של אנשי סגל אקדמי דרוזים במוסדות להשכלה הגבוהה היה 175 לעומת 156 בשנת הלימודים תשפ"א (2020/21), גידול של 12.0%.

בשנת 2020, 24.2 אלף דרוזים היו רשומים במחלקות לשירותים חברתיים במשרד הרווחה והביטחון החברתי, מתוכם 19.1 אלף הוגדרו כבעלי נזקקות מוגדרת (78.8%). שיעור הרשומים בכלל האוכלוסייה הדרוזית עמד על 165.9 ל-1,000 נפש, לעומת 122.3 ל-1,000 נפש בכלל אוכלוסיית ישראל. שיעור בעלי הנזקקות המוגדרת בקרב כלל האוכלוסייה הדרוזית עמד על 130.7 ל-1,000 נפש, לעומת 82.3 ל-1,000 נפש בכלל אוכלוסיית ישראל.

בשנת פסק דין 2019 שיעור המורשעים בקרב האוכלוסייה הדרוזית היה כ-290 ל-100,000 נפש. שיעור זה גבוה באופן ניכר מהשיעור בקרב כלל תושבי ישראל (כ-226 ל-100,000 נפש).
העבירות השכיחות ביותר היו: עבירות כלפי הסדר הציבורי (26.7%), עבירות כלפי גופו של אדם (13.9%) ועבירות מוסר (12.1%).​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}