כ"ו חשון, תשפ"ג
20 נובמבר 2022
371/2022

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

 08/01/2023: הוחלפו נתוני תרשימים 6, 7, 8 ו-9.

07/12/2022: ההודעה הוחלפה והוחלפו תרשימים 5  ו-9.

בסוף שנת 2021 מנתה האוכלוסייה ממוצא אתיופי בישראל 164.4 אלף תושבים, 90.6 אלף ילידי אתיופיה ו-73.8 אלף ילידי ישראל שאביהם נולד באתיופיה.

בשנת 2021 הגיעו מאתיופיה לישראל 1,755 איש.

כ-63% מהאוכלוסייה ממוצא אתיופי מתגוררת בשני מחוזות עיקריים: מחוז המרכז (כ-37%) ומחוז הדרום (כ-26%). בסוף שנת 2021, היישוב העירוני עם מספר התושבים ממוצא אתיופי הגבוה ביותר היה נתניה (כ-12 אלף איש), ואילו היישוב העירוני עם אחוז התושבים ממוצא אתיופי הגבוה ביותר מכלל אוכלוסיית היישוב, היה קריית מלאכי (15.5%).

לידות חי – בשנת 2021 נולדו 3,895 תינוקות לנשים ממוצא אתיופי. באותה שנה, מספר הילדים הממוצע שאישה ממוצא אתיופי צפויה ללדת במהלך חייה היה 2.72 ילדים.

בחינוך היסודי והעל-יסודי למדו בשנת הלימודים תשפ"א (2020/21) 32,619 תלמידים ממוצא אתיופי שהם כ-2.3% מכלל התלמידים בחינוך העברי.

שיעור הניגשים לבחינות הבגרות בקרב תלמידי כיתות יב יוצאי אתיופיה בשנת תשפ"א היה 94%, לעומת 95.3% בקרב כלל החינוך העברי (ללא פיקוח חרדי). שיעור הזכאות לתעודת בגרות העומדת בדרישות הסף של האוניברסיטאות בקרב תלמידי יב יוצאי אתיופיה, נמצא במגמת עלייה בשנים האחרונות.

אחוז הממשיכים ללימודי תואר ראשון במכללות אקדמיות בקרב יוצאי אתיופיה גבוה יותר מהאחוז בקרב כלל התלמידים בחינוך העברי (54.8% לעומת 40.8%, בהתאמה).

מספר הסטודנטים יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה נמצא במגמת עלייה בשנים האחרונות, מ-3,194 בתשע"ז (2016/17) ל-3,962 בתשפ"ב (2021/22), עלייה של 24.0%. בכלל אוכלוסיית הסטודנטים חלה עלייה של 11.7%.

בשנת 2020 למדו בקורסים להכשרות מקצועיות 984 תלמידים ממוצא אתיופי, שהם 2.6% מכלל הלומדים בהכשרות בשנה זו.

בשנת תשפ"א (2020/21) היו 1,836 ספורטאים פעילים ממוצא אתיופי שהם כ-1.8% מכלל אוכלוסיית הספורטאים הפעילים.

בשנת 2021 היו רשומים במשרד הרווחה והביטחון החברתי כ-25 אלף ילידי אתיופיה (שיעור של כ-279.4 ל-1,000 נפש) וכ-18.2 אלף ילידי הארץ שאבותיהם נולדו באתיופיה (שיעור של 251.0 ל-1,000 נפש).

אחוז יוצאי אתיופיה שעמדו לדין היה 7.1% בקרב כלל תושבי ישראל היהודים והאחרים שעמדו לדין. אחוז יוצאי אתיופיה בקרב הקטינים היה גבוה באופן משמעותי מהאחוז בקרב המבוגרים (11.1% לעומת 6.7%, בהתאמה).​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}