י' שבט, תשפ"ב
12 ינואר 2022
015/2022
כתבו דניאל רואש (תחום אינדיקטורים כלכליים), מרק פלדמן (תחום סגן מנהל אגף בכיר מיקרו כלכלה)
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

ברבעון השלישי של שנת 2021 עלה מספר המשרות הפנויות ל-141.8 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 136.1 אלף משרות פנויות בממוצע לחודש ברבעון השני של 2021).

היחס בין ההיצע לביקוש (היחס בין מבקשים לעבוד לבין המשרות הפנויות) נותר ללא שינוי לעומת הרבעון הקודם והיה 3.0.

היחס בין ההיצע לביקוש בקרב משלחי יד ידועים ירד ל-2.4 לעומת 2.5 ברבעון הקודם.

יחס בין ההיצע לביקוש נמוך מ-1 (כלומר המשרות הפנויות עולה המספר המבקשים לעבוד) נמצא בקרב מפתחי תכנה, טבחים, עובדי מכירות אחרים, עובדי ניקיון ועוזרים ובקרב עוזרים בהכנת מזון.

היחס בין ההיצע לביקוש גבוה מ-5 (כלומר מספר המבקשים לעבוד היה גבוה פי 5 ממספר המשרות הפנויות) נמצא בקרב בעלי משלח יד נלווה בתחומי העסקים והמינהל ובקרב עובדי מזכירות (כללי).​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}