ג' אב, תשפ"ב
31 יולי 2022
253/2022
כתבו יונתן מזוז (תחום חשבונות ההוצאה לשירותים חברתיים), מירב כ"ץ
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

חלקם של המלכ"רים בתוצר המקומי הגולמי היה 5.2% בשנת 2021 (אומדן מוקדם), 5.4% בכל אחת מהשנים 2020 ו-2019.

מממצאי הסקר האחרון לשנת 2020 עולה שבשנה זו סך ההכנסות השוטפות של מלכ"רים היה 180.3 מיליארד ש"ח. 53.7% מכלל הכנסות המלכ"רים היו מהעברות ממשלה, 31.4% ממכירת שירותים, 6.5% מתרומות מחו"ל, 7.6% מתרומות משקי בית, עסקים ומלכ"רים בישראל ועוד 0.8% מהכנסות מריבית.

בשנת 2020 סך ההוצאות השוטפות של מלכ"רים היה 177.0 מיליארד ש"ח. חלקה של עלות העבודה בסך ההוצאות היה הגבוה ביותר בתחום החינוך והמחקר (65.5%), והנמוך ביותר – בתחום הפילנתרופיה וההתנדבות (12.8%).

בשנת 2020 היו 497 אלף משרות שכיר במלכ"רים, ומרביתן התרכזו בתחום החינוך והמחקר (47.2%). באותה שנה היו גם 396 אלף מתנדבים, ומרביתם עבדו בתחום הרווחה (41.3%).​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}